+ Plus

WK Superbike Vallelunga, Spanje

WK Superbike-eerstejaars Max Biaggi heeft zich na zijn thuisrace in Vallelunga ontpopt tot de grootste concurrent van James Toseland. De lijstaanvoerder verloor op het spectaculaire circuit in de buurt van Rome andermaal kostbare punten en heeft met alleen de races in Magny Cours nog voor de boeg een voorsprong van 29 punten op Biaggi. Die was voor eigenpubliek de gevierde held met een eerste en tweede plaats.aan de Superpole was nog groot bij JamesToseland en zijn Ten Kate-team. De Brit hadeen vierde tijd geklokt, maar maakte in zijnSuperpole-ronde een zeldzame fout. Toselandcrashte en mocht van geluk spreken dat hijreglementair niet verder terug hoefde dan deachtste startplaats. Toseland was niet de enigecrasher. Troy Bayliss viel tijdens de trainingen,maar liefst drie keer van zijn Ducati, maarbeschikte wel over de mentale veerkracht omnaar zijn zesde pole van het seizoen te stormen.Troy Corser, de verrassende Ruben Xausen thuisheld Max Biaggi completeerden deeerste rij. Toseland zag aan de andere kant vande tweede rij Nori Haga staan. De eerste rondevan de eerste race stond bol van de spanningen adrenaline. Bayliss achterhaalde kopstarterBiaggi al binnen een paar bochten en Toseland,Haga en Corser leken de Italiaan even verderop al in de tang te nemen. Voor Biaggi liep hetschouderduwen goed af, maar even verderopvloog Corser met een halve highsider van zijnYamaha. Toseland moest uitwijken, maar konzijn weg vervolgen.Haga werd door een brutale actie van Toselandeen plek terugverwezen, maar de Japannervocht zich weer terug en ging richting Bayliss.Het was echter niet de nog regerend wereldkampioendie in de eerste race de sterkste vanhet veld was. Max Biaggi was briljant en zettede Australiër uiteindelijk zelfs op zes seconden.Het was Biaggi’s derde zege van het jaar.Na een pittig duel wees Bayliss Haga terug. Diemoest ook de terugvechtende Toseland nogvoorbij laten. Voor de Brit leek er weinig redenvoor paniek.Troy Bayliss haalde zijngram in de tweede race. De 38-jarige veteraanstartte andermaal fantastisch en weerde alleaanvallen van Haga en de slecht gestarteBiaggi af. De Italiaanse Suzuki-coureur was ophet krachten vretende en warme Vallelungaagressief bezig. Hij passeerde Corser en Hagamet brutale “blockpasses” en verslikte zichtijdens een inhaalactie op Bayliss bijna. Biaggitikte de koploper bijna tegen het achterwiel,maar kon op centimeters na een clash vermijden.De achterstand die hij daarbij opliep, konhij niet meer goed maken. Haga, rijdend opzijn tweede machine die een betere vermogensafgifteleverde en zuiniger met de bandenom sprong, werd derde.Bayliss reed met een brede 200 mm-achterband,die meer grip bood, maar bij hetomgooien van bocht naar bocht ook meerkracht vergde. De zevende overwinning vanhet seizoen eiste zijn tol bij Bayliss. De tochextreem fi tte Bayliss viel bij binnenkomst bijnafl auw door de fysieke inspanning. Toselandwas met Corser in gevecht om de vierdeplaats toen hij in een eerste versnellingsbochtonderuit gleed. Zijn koppelingshendel enversnellingspedaal waren verbogen. Toselandkwam als elfde over de streep. Het gehooptekampioensfeest moest nog een week wordenuitgesteld. “Ik was ontzettend blij met mijnderde plaats in de eerste race”, keek Toselandterug. “Daar had ik net zo hard voor moetenwerken als voor de dubbel in Brands Hatch.De machine gleed voor en achter continu wegen ik kon niet goed uit de bochten komen. Ikhad één geluk, en dat was dat ik in het eerstesnelle deel beter was dan iedereen. Ik had indie eerste race achter Nori kunnen blijvenhangen, maar ik kreeg een kans en ik wilde hetproberen.”Het voldane gevoel van de eerste race verdweensnel in de afsluitende wedstrijd. Bij dederde doorkomst liet een hoofdschuddendeToseland zijn team al weten dat er iets helemaalfout zat. “We zitten met onze elektronicaaan de limiet. De machine spinde te veel enhet lager zetten van de achterkant na deeerste race bleek geen goede oplossing. Ik hadtotaal geen grip. Uit bijna elke bocht hing ikboven de fi ets en ik had vrede gehad met eenvijfde plek. Dat ik crashte in de hairpin waseen nachtmerrie. Bayliss was daar ook al tweekeer onderuit gegaan en ik ging er gewoon teplat. Een domme fout, het had me niet mogengebeuren.”Drie jaar geleden pakte Toseland als Ducaticoureurin Magny Cours zijn eerste wereldtitel.Nu verdedigt de WK-leider van het eerste uureen voorsprong van 29 punten op Biaggi en 33punten op Haga. “Dit weekend was het afzien.Maar ik ben altijd snel in Magny Cours, demotor is dat ook en als het weer goed blijft, isde kans dat het daar goed komt gewoon heelgroot.”Terwijl Max Biaggi evenveelpunten scoorde als Troy Bayliss, was deItaliaan duidelijk de gevierde man voor het50.000-koppige pubbliek in Vallelunga. Deste meer bevreemdend was het dat Biaggi nogsteeds geen overeenstemming over 2008heeft bereikt met zijn teambaas Francis Batta.De 36-jarige Biaggi wees na de race op deLausitzring een eerdere aanbieding van Battaaf. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik metBatta zal praten voor de race in Magny Cours”,vertelde de Romein. “Ik zoek een compromis,maar ik wil een pakket hebben waarmee ik kanwinnen. De andere details zijn voor mij ookbelangrijk, maar ik heb mijn eisen al naar benedenbijgesteld. Het ligt nu aan Batta. Makkelijkwordt het niet.”De man die in 2006 werkeloos langs de kantzat, deed wat laconiek over zijn racetoekomst.“Ik hoef die stress om een snelle beslissingte nemen helemaal niet te hebben. Ik heb eenmooi huis in California. Daar kan ik rustig zittenen de wedstrijden bekijken.”Batta bevestigde dat alleen Yukio Kagayama(die in Vallelunga niet racete vanwege zijn inDuitsland opgelopen blessures) een contractheeft voor 2008. Een team van drie rijdersbehoort tot de mogelijkheden, vier man wordtproblematisch. “Zonder sponsor kan ik Maxniks beters aanbieden”, zegt Batta. “Dit is eenslechte situatie die veel energie kost. Als Maxniet komt, is Fonsi Nieto (die zijn ontslag indiendebij Kawasaki, red) een goed alternatief.De Spaanse markt is ook belangrijk.”Uit een andere hoek zou Batta welkome hulpkunnen krijgen. Biaggi heeft dit seizoen zijnonschatbare publicitaire waarde bewezen bijorganisator FG Sport. Het is FG Sport er allesaangelegen om Biaggi binnenboord te houden,waarbij een fi nanciële injectie naar Batta bepaaldniet ondenkbaar is.De Supersport-race gafbijna een verrassende uitslag. De razendsnelleCraig Jones pakte niet alleen zijn eerste pole

Lees meer over

Ducati Kawasaki Suzuki Yamaha

Gerelateerde artikelen

Lezerstest Suzuki 2024-modellen

Lezerstest Suzuki 2024-modellen

4 juli, 2024

Suzuki blaast de laatste jaren flink in de bus met talrijke nieuwe modellen en zelfs een compleet nieuw platform ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-