+ Plus

WK Superbike Duitsland 2010

Eindelijk staat Ben Spies op de plaats waar hij al vanaf de eerste race had moeten staan. De Amerikaan won zijn twaalfde race van het jaar en pakte na zijn tweede plek in de afsluitende race de leiding in het WK. Daarvoor kreeg hij wel de hulp van Jonathan Rea die niet alleen zijn tweede WSB-wedstrijd uit zijn carrière won, maar ook Nori Haga van de sokken reed. Spies stond volop in de belangstelling, ook vanwege zijn contractverlenging bij Yamaha.De volgende twee seizoenen zit Spies ook op een Yamaha. Hoewel in het persberichtstond dat de kersverse WK-leider in 2011 naar de MotoGP zou verkassen, laat de woordkeuze ook nog de mogelijkheid open dat Spiesal volgend jaar op een Tech3/Yamaha stapt. Datzal dan mogelijk zijn als teamgenoot van ColinEdwards die een aanbieding van het team heeftom – ondanks een forse salarisvermindering – teblijven. Dankzij de 45 punten die hij behaaldeen de WK-leiding die daarbij kwam als bonus isSpies’ én Yamaha’s eerste Superbikewereldtiteleen stukje dichterbij gekomen. Die wetenschapwas ook voer voor speculatie voor wat betreftSpies’ 2010-plannen. “Zoals het er nu voorstaat, ben ik voor 2010 gecontracteerd voorhet WK Superbike en in 2011 voor de MotoGP”,vertelde Spies. “Kunnen dingen veranderingenin de toekomst? Ja, dat kan. Mensen metcontracten kunnen worden ontslagen of juistpromoveren. Op dit moment wil ik me concentrerenop de laatste drie wedstrijden en op hetbehalen van de titel.”Die titel is plotseling niet meer zo ondenkbaar.Na de twee races in Zuid-Afrika keek Spiesaan tegen een achterstand van 88 punten,nu leidt hij met achttien punten voorsprongop Nori Haga, de man die het WK vanaf deeerste race in Australië aanvoerde. Spies wonniet alleen twaalf races, hij stond in het totaalvijftien keer op het podium en reed zes keerde snelste raceronde. Negen keer startte hij inelf raceweekenden vanaf de pole. Uitgerekendop de Nürburgring stond Spies voor het eerstop de tweede rij, terwijl Haga juist zijn eerstepole van het jaar scoorde. Het leek aanvankelijkniet Spies’ weekend te wordenna crashes opvrijdag en zaterdag. Op zondag wist hij het tijte keren. “Het was een zwaar weekend en eenweekend waarin ik zelf een stap harder hebbenmoeten lopen, iets wat ik ook van mijn team hebgevraagd. Ik had niet de setting die ik wilde enik moest diep gaan om dit resultaat te behalen.Op vrijdag had ik een highsider in de regen, opzaterdag verloor ik veel tijd door die tweedeval. Twee keer crashen in één weekend helptbepaald niet.”In de eerste race kwam het voor het eerst ditseizoen tot een man tegen man-duel tussenSpies en Haga, dat werd beslist door een duurfoutje van Haga in de één na laatste ronde. “Ikzat achter hem, maar kon hem passeren”, aldusSpies. “De laatste drie ronden heb ik op degrens gereden en kon ik wegblijven.”In de tweede race kwam de meeste tegenstandvan Jonathan Rea. Spies gaf toe dat hij geenantwoord had op de snelheid van de Ten Kate/Honda-coureur. “Toen ik eenmaal aan zijnachterwiel zat (Spies was zevende na de eersteronde, red), sprak ik met mezelf dat ik eeninhaalpoging zou doen als ik dacht dat het kon.Als ik me niet zeker zou voelen, zou ik blijvenzitten waar ik zat en hopen dat hij een fout zoumaken. Maar hij reed erg goed en zonder fouten.Ik wist dat Haga er uit lag en ik wilde geenonnodige risico’s nemen.”Nori Haga verloor in één raceweekend25 punten op Spies. Hoewel de botsingbij het uitkomen van de eerste bocht in de vijfderonde met Rea in de tweede wedstrijd eentypisch raceongeval leek, plaatste de Japannertoch zijn kanttekeningen bij het incident.“Ik passeerde hem bij het ingaan van de bochten hield m’n lijn, maar hij raakte me bij hetuitkomen. Ik gaf al gas en hij kwam binnenrijden.Dit soort dingen gebeurt in de racerij, maar ikvind dat hij beter moet oppassen. Mensen hebbenmij verteld dat hij voor de race in zijn eigenwereld lijkt. Jammer genoeg bleef hij zelf wel opde been, maar ik vind dat hij zijn verstand betermoet gebruiken.”Rea zag de zaken uiteraard iets anders. “Ik wasHaga voorbij gegaan en hij kwam terug. Toenging hij wijd en wilde terug op de lijn. We raaktenelkaar en helaas ging hij er af”, beschreefde 22-jarige Noord Ier het incident. “Na de racesprak ik Davide Tardozzi (Xerox/Ducati-teammanager,red) en hij maakte geen stampij. Hijbedankte me zelfs dat ik Ben had verslagen.”Ondanks de vervelende nasmaak van de tweederace bewees Rea dat hij op zijn beste dagen nietonder hoeft te doen voor de WK Superbike-toppersSpies en Haga. Dat hij onder de druk vanSpies in de tweede race niet bezweek, b

Lees meer over

Ducati Honda Yamaha

Gerelateerde artikelen

Eerste Test Yamaha XSR900GP

Eerste Test Yamaha XSR900GP

9 mei, 2024

Seks op wielen; de Yamaha XSR900 GP is niets minder. Typisch een motorfiets die je zo uit de folder koopt. Of is ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-