+ Plus

Interview Sebastiaan Labrie

Hij is een groot voorstander van verantwoord omgaan met het milieu, maar dat betekent niet dat alles wat leuk is niet mag. En dus rijdt Llink-presentator en Consuminderman Sebastiaan Labrie gewoon motor, het hele jaar door zelfs. ‘’Omdat het praktisch is, eenonverwoestbare liefde is en ook wel een beetje stoer.’’ En in de groene fi losofi e van omroep Llink compenseert Labrie uiteraard voor zijn hobby.Ongemakkelijk, zo zou dedoorgewinterde milieuridder ongetwijfeld despagaat bestempelen tussen Sebastiaan Labriede Consuminderman van omroep Llink en SebastiaanLabrie de motorrijder. Maar van kritiekdat motorrijden en werken voor Nederlands’groenste omroep niet verenigbaar zijn, wil de37-jarige presentator niets weten. ”Ik vind datecht gelul. Kijk, ik ben er een groot voorstandervan dat we met z’n allen bewust met de aardeomgaan, maar dat betekent niet dat we alleleuke dingen maar moeten laten. Zo lang jecompenseert en bewust met het milieu bezigbent, kun je best motor- en autorijden. En metcompenseren bedoel ik dan weer niet dat je hetlozen van een partij gif neutraliseert door sneleven een boompje te planten. Het moet welbinnen proporties blijven. In mijn nieuwe huisheeft alle elektronische apparatuur bijvoorbeeldeen A+ energielabel en ik ben ook aan het kijkenof ik overal LED-verlichting kan krijgen. Ookprobeer ik mijn energieverbruik zoveel mogelijknaar beneden te brengen en steun ik een grootwindmolencomplex in Nieuw-Zeeland.’’Toch waren de kritische reacties niet van delucht toen Labrie afgelopen jaar voor het Llinkprogramma‘3 op reis’ op een BMW R1200GSdoor Noorwegen trok. Vliegen naar anderelanden was nog tot daar aan toe, maar vervolgenster plekke de motor nemen, schoot veelLlink-kijkers in het verkeerde keelgat. ”Je moesteens weten hoeveel mensen er door geschoffeerdwaren’’, blikt Labrie terug. ”Ik begrijp datook wel, maar er zijn nu eenmaal vervoersmiddelenen je kan simpelweg niet verwachtendat mensen dat binnen twee generaties evenoverboord zetten. Dat moet je er ook niet doorheenproberen te drukken, want dat roept alleenmaar antireacties op. Bovendien viel met dezereportage alles op zijn plek. We reden de fantastischeAtlantic Road, een weg die allemaal lossestukjes Noorwegen met elkaar verbindt, en wewilden het land in al zijn pracht en praal latenzien. Dan is de motor het beste vervoermiddel.Normaal probeert Llink dit soort dingen zo veelmogelijk te vermijden, maar dit was de idealeoptelsom. Tja, en als mensen er dan problemenmee hebben, so be it. Motorrijden is een liefdevan me en daar ga ik niet mee stoppen. Klaar.’’De toon is gezet en die liefde zit ook diep bij debij de lange presentator, die op zijn achttiendestiekem zijn rijbewijs haalde om zijn vader teverrassen. ”Motorrijden zat niet echt in defamilie, maar mijn vader had wel zijn motorrijbewijs.Nog uit de tijd dat je alle rijbewijzen in éénkeer kreeg. Meteen nadat ik het rijbewijs binnen

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 49,50

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het ios icon icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin
Motoplus app
en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.