+ Plus

Column Nico Perk – Is € 166.000.000 niet genoeg?

Dit bedrag, 166 miljoen, incasseerde Amsterdam in 2013 aan parkeergeld. En het smaakt kennelijk naar meer, want parkeerdienst Cition heeft nu een extra bron van inkomsten ontdekt: de motorrijders!

In 2010 kreeg een MAG-lid een naheffing over parkeerbelasting voor zijn motor. Die staat al langer dan tien jaar voor zijn werkadres op de Keizersgracht, naast een boom. Het is een van de vele overgeschoten plekjes tussen de auto’s. Hij maakte meteen bezwaar en de bekeuring (zo heet dat in de volksmond) werd met excuses van de dienst teruggedraaid. Men zegde tevens toe het controlerende personeel beter te instrueren, zodat ze motoren ongemoeid zouden laten. Prima oplossing zou je denken.
In 2013 kreeg hij echter voor dezelfde motor op dezelfde plek echter weer een bekeuring. Er vanuit gaand dat die ook teruggedraaid zou worden, maakte hij wederom bezwaar, maar Cition wees niet alleen zijn bezwaar af, maar gaf ook aan dat er in het vervolg niet meer ‘gratis’ geparkeerd kon worden op die plek. Ze verwezen naar de wetstekst waarin wordt gesproken over ‘motorvoertuigen die in een fiscale zone staan’. In gewoon Nederlands betekent dit dat volgens Cition voor de gehele ruimte langs een grachtkant parkeergeld betaald moet worden, ook voor motoren. Dat is echter in tegenspraak met het al tientallen jaren gevoerde beleid om motoren ongestoord op stoepen en andere plekjes te laten parkeren zolang dat geen directe hinder of gevaar veroorzaakt. Een helder standpunt, zoals ook schriftelijk werd bevestigd door B&W, na raadsvragen hierover.
De MAG werd ingeschakeld over deze kwestie, want hoewel het weliswaar een individueel belang betreft, geldt het principe voor alle motorrijders. De verantwoordelijke wethouder Eric Wiebes werd verzocht de parkeerdienst terug te fluiten, maar de heer Wiebes was kennelijk al druk bezig met zijn overstap naar Den Haag, om daar Staatssecretaris van Financiën te worden. Ook na drie aangetekende brieven bleef een rechtstreeks antwoord van deze wethouder uit. Dus werd uiteindelijk toch direct met Cition in gesprek gegaan. Zo kregen we voor elkaar dat ‘bij uitzondering’ de laatste bekeuring verviel, maar er werd wel aangegeven dat er de toekomst onverbiddelijk opgetreden zou worden.

Dat werd werkelijkheid in begin 2014: een andere motorrijdende forens kreeg ook een bekeuring voor zijn motor op de Herengracht. Die stond eveneens al langer dan tien jaar op een overgeschoten plekje, waar met de beste wil van de wereld geen auto past. De beleidsmakers pretenderen weliswaar dat alles bedoeld is om het parkeren en het autogebruik te reguleren, maar dat is bewezen onzin. Het gaat helemaal niet om het beter benutten van de openbare ruimte. Dat doen motorfietsen namelijk al tientallen jaren. Het is niets anders dan een ordinaire graaicultuur van de overheid. Als dit in de volle breedte doorgezet wordt, zijn wij als motorrijder de dupe. Je ontziet de dagelijkse files, neemt geen grote parkeerplek in beslag en mag as dank toch tot wel € 5,00 per uur betalen!
Aangezien de gemeenteraadsleden en wethouders waarschijnlijk nog met de nasleep van de verkiezingen bezig zijn, hoeven we van die kant voorlopig geen medewerking verwachten. Zodra het nieuwe college van B&W in Amsterdam bekend is, zal de MAG dit dossier weer oppakken. Het telt nu al meer dan veertig pagina’s en het ziet er naar uit dat het nog wel wat dikker zal worden…

Gerelateerde artikelen

Eerste Test Kove 450 Rally

Eerste Test Kove 450 Rally

18 juli, 2024

Anderhalf jaar geleden debuteerde het Chinese Kove uit het niets uitstekend in de Dakar Rally. De tweede rally ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-