+ Plus

Car2Car Communication

Voertuigen die risicovolle verkeerssituaties automatisch zien aankomen voordat de bestuurder het ziet. De komende jaren gaat dit werkelijkheid worden. Onlangs onthulden fabrikanten die deel uitmaken van het zogeheten Car2Car Communications Consortium hoe de verkeersveiligheid in de toekomst kan worden verbeterd dankzij nieuwe oplossingen voor communicatie tussen voertuigen en hun omgeving. Het zesde zintuig vertelt bestuurders wat er rond hen gebeurt om zo de verkeersveiligheid te bevorderen.De laatste stand van zaken rond deze nieuwe ontwikkeling werd recent op de testbaan van Opel in het Duitse Dudenhofen getoond. In het kader van het EU-project "Car2Car Communications Consortium" hebben voertuigfabrikanten, systeemleveranciers en onderzoekers samengewerkt aan het ontwikkelen van het systeem. Deelnemers brachten demo-voertuigen met de nieuwste communicatiesystemen mee. Het idee van Car2Car is dat voertuigen zich via draadloze communicatie aan elkaar bekend maken. De met deze techniek uitgeruste voertuigen geven continu hun positie door en het signaal heeft een bereik van enkele honderden meters. Andere voertuigen, of communicatiemasten langs de weg, kunnen de signalen verder doorgeven zodat ze ook over grotere afstanden effectief zijn. Dit zet de deur open voor een compleet nieuwe generatie ongevalpreventiesystemen. De voornaamste hardware bestaat uit een microprocessor, een GPS-ontvanger en een WLAN-module. De voordelen van deze nieuwe technologie werden via een aantal praktische toepassingen geïllustreerd. Zo waarschuwt het systeem de bestuurder wanneer er een voertuig langs de kant van de weg is gestopt, bijvoorbeeld vanwege pech. Zelfs als de auto stilstaat naast de rijstrook van de naderende auto en er dus geen onmiddellijk botsingsgevaar bestaat, informeert het systeem de naderende auto via symbolen op het scherm nog voor er visueel contact is. Het systeem kan ook achteropkomende voertuigen direct waarschuwen voor een file, waardoor ze hun snelheid kunnen aanpassen. Dit gebeurt al heel vroeg, zelfs wanneer de gevarenzone nog niet zichtbaar is omdat ze zich bijvoorbeeld achter een hoek, een grote vrachtwagen of een helling bevindt. Ook hier wordt een visueel waarschuwingssymbool gebruikt. Wanneer bestuurders een sirene horen, weten ze vaak niet uit welke richting die komt, vooral in druk verkeer. De sirene wordt soms overstemd door een luide autoradio en veel bestuurders weten niet waar ze ruimte moeten vrijmaken voor de hulpdiensten. De Car2Car technologie zorgt er niet alleen voor dat bestuurders geïnformeerd worden over de locatie en de rijrichting van de hulpdiensten, maar ook dat ze richtlijnen krijgen zoals “Wijk uit naar rechts” of “Maak een doorgang tussen de meest linkse rijstroken”, zoals dat in Duitsland gewoonlijk is. Bij dynamische werkzaamheden worden aanzienlijke veiligheidsmaatregelen genomen. Een veiligheidsvoertuig met een grote pijl en flitslichten volgt de werkvoertuigen op enkele honderden meters. Toch gebeurt het vaak dat een onoplettende bestuurder inrijdt op het voertuig en zo een ernstig ongeval veroorzaakt. Dit gevaar wordt heel wat kleiner wanneer het veiligheidsvoertuig een waarschuwings¬signaal uitzendt naar de achteropkomende voertuigen. Bijvoorbeeld “linker rijstrook afgesloten, houd rechts aan”. Bij statische werkzaamheden kan men een vergelijkbaar signaal uitzenden, samen met de relevante snelheidsbeperking voor de hele duur van de werkzaamheden. Onoverzichtelijke kruispunten zonder verkeerslichten zijn gevaarlijk, omdat weggebruikers elkaar pas op het laatste moment zien. Met behulp van Car2Car-technologie communiceren de voertuigen met elkaar voor ze in elkaars gezichtsveld komen. Zo worden beide bestuurders gewaarschuwd voor een eventuele aanrijding. Dan is er voldoende tijd om te remmen of uit te wijken. Kan een ongeval op deze manier niet worden vermeden, dan is het systeem zelfs in staat één of beide voertuigen automatisch af te remmen, hoewel dat bij een motorfiets wel lastig wordt.Zo zijn er meerdere scenario’s te bedenken. Bijvoorbeeld verandering van rijstrook wanneer er zich een weggebruiker in de dode hoek bevindt. Het systeem houdt daarbij ook rekening met de snelheid: hoe sneller het inhalende voertuig rijdt, hoe vroeger de waarschuwing wordt gegeven. Ook spookrijders, aanrijdingen, olie op de weg en verkeerslichtbeïnvloeding behoren tot de mogelijkheden.Onder motorrijders vallen nog steeds veel verkeersslachtoffers. Eén van de oorzaken is dat motorfietsen vaak niet of niet goed worden waargenomen. Daarom ontwikkelen Honda en BMW het systeem ook voor de motorfiets. Wij reden met een Honda GoldWing die van het systeem voorzien was op de testbaan. Boven het dashboard is een oplichtende waarschuwingsbalk geplaatst die in voorkomende gevallen aan die zijde waar het gevaar vandaan komt gaat branden. In het GPS-scherm zijn de overige voertuigen die zich binnen de range bevinden zichtbaar, evenals een specifiek symbool voor het betreffende gevaar. Ook krijg je een hoorbare waarschuwing door middel van een draadloze Bluetooth-verbinding met de motorhelm. Een heel aparte gewaarwording.BMW, daarentegen, zoekt het in het waarschuwen van het overige verkeer. Bij gevaarszetting gaan de koplampen en speciale ledverlichting aan de zijkanten van de geprepareerde K1300 in een hoge frequentie knipperen. Op deze wijze wordt de motorfiets veel beter opgemerkt. Ook afstand en snelheid worden zo beter ingeschat. De nieuwe technologie valt en staat natuurlijk met de beschikbaarheid voor zo veel mogelijk voertuigen. Daarom is het met opzet gebaseerd op goedkope, beproefde onderdelen, zodat het in de nabije toekomst tot de standaarduitrusting van alle voertuigen kan behoren.Maar voordat het zover is, moet er nog veel onderzoek worden verricht, zoals een test van wat er gebeurt als heel veel voertuigen signalen gaan uitwisselen. Deze proefneming moet helpen voorkomen dat die signalen elkaar gaan blokkeren, of dat het Car2Car-systeem in een voertuig overbelast raakt. Maar ondanks het technische vernuft zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen. Het systeem “denkt” anders en zal sneller reageren dan de bestuurder. De vraag is natuurlijk hoe de bestuurder uiteindelijk met dit zesde zintuig omgaat? Vertrouwt hij volledig op het systeem en rijdt hij blindelings een kruispunt over? Het antwoord op die vraag is in ieder geval al weer een stukje dichterbij. [Unterschriften][Gros: Goldwing 1, und dabei die Bilder: Goldwing 2; GoldWing 3 oppassen; Goldwing 4 gevaar]Een oplichtende waarschuwingsbalk boven het dashboard van de GoldWing waarschuwt bij gevaar. Tevens zijn in het GPS-scherm de bijbehorende symbolen en de overige van het C2C-systeem voorziene voertuigen te zien. Bovendien is er een draadloze Bluetooth-verbinding met de motorhelm, waarmee de rijder een hoorbare waarschuwing krijgt. De hardware is ingebouwd in de topkoffer. [Bilder: gevaar 1 und gevaar 2]Herkenbare situaties die de hartslag van een motorrijder stevig doen oplopen. Bij een voorwaarschuwing is er voldoende tijd om te kunnen reageren.[Bilder: Auto 1 und Auto 2 und Auto 3]Perspectief vanuit de auto. Ook de automobilist krijgt een optisch en akoestisch signaal, waarbij de gevaarzetting en de positie van het overige verkeer zichtbaar en hoorbaar worden. Vanuit de auto wordt de aandacht naar de motorfiets getrokken, doordat zowel de koplampen als speciale ledverlichting aan de zijkant hoogfrequent gaan knipperen. [Bilder: zendschema 1 dode hoek und zendschema 2 brandweerauto, 1 Unterschrift]Klassieke situatie waarin C2C uitkomst biedt: de automobilist kan de motorrijder die de vrachtauto inhaalt, niet zien. Het C2C-signaal waarschuwt hier de rijders van auto en motor. Het andere plaatje laat zien hoe hulpdiensten, hier een brandweerwagen links in de afbeelding, zich via C2C zouden kunnen melden. Bestuurders weten op tijd dat de weg vrijgemaakt moet worden.

Lees meer over

BMW Honda

Gerelateerde artikelen

Eerste test BMW R1300GS

Eerste test BMW R1300GS

26 oktober, 2023

Aan de Wet van de remmende voorsprong doet BMW niet. De R1250GS verkoopt nog altijd enorm goed en pakt op zijn ...
Lezerstest BMW-modellen

Lezerstest BMW-modellen

26 oktober, 2023

Lezerstesten zijn bepaald niet nieuw voor ons, maar deze versie met een brede selectie uit de BMW Motorrad line-up, ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-