+ Plus

WK Superbike Valencia, Spanje

De zegetocht van Ben Spies werd in Valencia op brute wijze gestopt. In de eerste race crashte de Amerikaan, in de tweede wedstrijd moest hij zijn meerdere erkennen in Nori Haga. De zeer vastberaden rijdende Japanner stormde naar zijn eerste Ducati-dubbel en met de WK-ronde in Assen in het vooruitzicht leidt hij in het WK comfortabel voor Spies. Geen enkele andere coureur kan momenteel dit tweetal bedreigen.Zes races hebben de WKSuperbike-coureurs nu verreden en Haga ennieuwkomer Spies deelden de buit gebroederlijk.Hoewel de entree van de koele Amerikaanzeer indrukwekkend is, bewees hij in Valencianiet onfeilbaar te zijn. Na zijn derde pole oprij – sinds 1994 aan het begin van een WKSuperbike-seizoen niet meer vertoond –probeerde de Yamaha-aanwinst een matigestart goed te maken. In zijn pogingen omMax Neukirchner van de tweede plaats teverdringen gleed Spies weg over het voorwiel.“Ik wilde te veel”, gaf Spies toe. “We haddeneen probleempje met de mapping waardoorik bij het uitkomen van bochten verloor. Datmerkte ik in de verkenningsronde. Ik wist ookdat me dat een halve seconde per ronde zoukosten. Het team zei dat ze het voor de racekonden verhelpen. Dat was dus niet zo. Maarik besloot om niet binnen te komen. Lievermet een niet perfecte machine starten danmet mijn reservefi ets vanuit de pitlane achteraansluiten.”Spies sprak over gedeelde schuld. “Het wasdeels de schuld van het team, deels van mij. Ikpushte de voorkant te veel. Ik had tevredenmoeten zijn met een podium. Dit soortdomme fouten maak ik ook niet vaak.” Endaarmee zei Spies geen woord verkeerd. Delaatste keer dat de 24-jarige Texaan in eenwedstrijd over de schreef ging was vijf jaargeleden tijdens een AMA Superstock-race inBarber.Bij de start van de tweede wedstrijd kwamSpies in aanraking met Haga. “Ik raakte Benin de eerste ronde, maar het was maar eenklein tikje”, luidde Haga’s lezing. “Ik zag ‘mlinks van mij, maar ik heb hem niet bewustgeraakt. Ben vertelde me van dat remhendelen dat het hem een paar seconden hadgekost. Ik zag het niet als een probleem. Datis WK Superbike.”Spies maakte er evenmin een probleem van.“Dat is racen. We waren beide agressief enhet was het begin van de wedstrijd. Het enigeprobleem was dat ik bij de volgende bochtbijna iedereen passeerde, omdat het hendelomhoog stond. Het scheelde weinig of ik hadLaconi en Nori van de sokken gereden. Ik probeerdete remmen en het hendel was er niet…Toen ik het weer goed had staan, was Noritwee en een halve seconde weg. Mijn reservemachinewas duidelijk minder goed. Datscheelde een tiende of vier per rondje. Als ikeen kansje had willen hebben, had ik vanaf destart aan Nori’s achterwiel moeten zitten.”Ook met een normaal remhendel was hetechter maar de vraag geweest of Spies deontketende Haga bij had kunnen houden. “Wewisten dat Valencia één van Nori’s favorietecircuits is en dat de Ducati’s hier moeilijk tekloppen zouden zijn. Kijk ook maar naar deandere Ducs. Met alle respect, die jongenshebben bij de vorige twee races niet veelklaar gemaakt. Het lijkt er op dat de Ducati opracepace iets beter met de banden om gaatdan onze machine.” Dat de Ducati’s in Valenciaover een sterk pakket beschikten bewezeninderdaad ook Michel Fabrizio – tweede enderde – de opgebloeide Régis Laconi mettwee vierde plaatsen. Op de grid moest hettwin-trio alleen Spies met een recordrondevoor zich toestaan. Met zijn eerste Ducatidubbelbracht Haga zijn aantal overwinningenin Valencia op vijf. De wetenschap dat hij meteen voorsprong van veertig punten op Spiesnaar zijn geliefde Assen komt, stemde Hagazeer tevreden. “Ik hoef niet per se op de polete staan, want ik heb al vanaf een vierde rijraces gewonnen”, klonk Haga zelfverzekerd.“We hadden een goede setting gevonden enmijn enige zorg was de gestegen asfalttemperatuurin de tweede race. Maar de motorvoelde eigenlijk nog beter aan dan in deeerste race. Ik had een klein beetje chatterachter, maar dat was geen probleem. Ik wildevandaag constante tijden rijden en daaromheb ik ook goed op de jongens achter mijgelet. Als het nodig was geweest, had ik kunnenversnellen. Alleen aan het begin van deraces moest ik pushen.”En passant rekende Haga nog even af metmensen die na de races in Qatar vonden dathij wel erg transpireerde en wellicht hardermoest trainen. “Ik heb vandaag bewezendat mijn leeftijd geen probleem is”, aldus de34-jarige veteraan. “Die mensen die dat hebbengezegd kunnen wat mij betreft oprotten!”Hoewel hij er in negen WK Superbike-seizoenenslechts één maal zegevierde, lijkt Haga inAssen een voordeel te hebben ten opzichtevan de debuterende Spies. “Assen is eenDucati-circuit”, stelde Haga, met Troy Bayliss’dubbel in 2008 nog in het achterhoofd. Datechter ook Yamaha’s nieuwe R1 het door zijnfraaie vermogensafgifte en banden- en bochtenvriendelijkekarakter goed kan doen ophet slingerachtige Assen betwijfelt niemand.“Hier in Valencia begon het weekend echtgoed, maar daarna ging het bergafwaarts”,analyseerde Spies. “Iedere keer dat ik op de

Lees meer over

Ducati Yamaha

Gerelateerde artikelen

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-