+ Plus

WK Superbike Monza Itali

Het circuit van Monza staat vrijwel altijd garant voor spectaculaire races. De hoeveelheid aan bizar spektakel tijdens de WK Superbike-race van afgelopen zondag tart echter elke voorstelling. Ben Spies verspeelde de kans op de dubbel door een kopje te weinig benzine, Nori Haga crashte na een aanrijding met een vogel en Max Neukirchner brak een paar honderd meter na de start een been. Een weekendje Monza levert doorgaans roemruchte winnaars en pijnlijke verliezers op. Ben Spies schaarde zich in beide categorieën, Max Neukirchner behoorde zonder twijfel in hoek van de verliezers. In de beruchte Prima Variante werd de nietsvermoedende kopstarter getorpedeerd door demachine van de gevallen Brendan Roberts.De Australiër brak een enkel, de onfortuinlijkeNeukirchner brak zijn dijbeen en drie botten inzijn enkel. Het aanremmen en insturen van delistige eerste chicane eiste meer slachtoffers.Makoto Tamada raakte naast de baan en liepeen gebroken pols op. Tommy Hill en Troy Corserbotsten hard met elkaar. Hill was oké, maarCorser meldde zich tegen het advies van zijnteam toch bij de herstart. Al in de eerste rondecrashte de ex-wereldkampioen zeer zwaarmet zijn reservemachine. De tweede race lietCorser schieten.De herstart was het sein voor een andermaalheroïsch gevecht waarbij Ben Spies en deDucati-mannen Nori Haga en Michel Fabriziobetrokken waren. De extreem laat remmendeFabrizio was in alle trainingen de snelste, maarhad alleen in de Superpole Spies – voor devijfde achtereenvolgende keer – voor moetenlaten gaan. In de race bewees de Italiaan geenboodschap te hebben aan eventuele teamorders,want hij ontzag ook WK-leider Haga niet.Toch waren de twee niet bij machte om Spiesvan de winst af te houden. De manier waaropde Amerikaan zich in de een na laatste rondein de laatste chicane met een ogenschijnlijkbeslissende manoeuvre voorbij Fabrizio werkte,was fabelachtig. “Ik kwam met een waanzinnigedrive uit de bocht daar voor en kon zelfsnaar de zes schakelen”, beschreef de 25-jarigeYamaha-coureur de actie. “Toen ging ik bij hetaanremmen als een amateur door de versnellingsbaken ik remde als een gek. Aan talentalleen had ik daar niet genoeg… Ik had mazzeldat ik op de baan bleef en Fabrizio had mazzeldat ik ‘m niet raakte.”Het geluk liet Spies echter toch in de steek.“Toen ik voor de laatste keer door de Lesmokwam, voelde ik dat de motor bijna stilviel.Na de Ascari-chicane probeerde ik de motorzo snel mogelijk rechtop te krijgen zodat debenzinetoevoer op gang bleef. Maar toen wistik al dat het afgelopen zou zijn als ik de Para-SPORT WK SUPERBIKE ITALIË, MONZAbolica in zou sturen.” Precies dat gebeurde enFabrizio kreeg zijn eerste WK Superbike-overwinningop een presenteerblaadje aangeboden.Spies kreeg nog één pesterig puntje voor demoeite. “Het is heel moeilijk om te accepterenwat er gebeurde en het maar te slikken”, gafSpies toe.In de tweede race toonde de Amerikaanveerkracht. Met hervonden motivatiegaf hij achttien ronden lang rijles en pakteop het thuiscircuit van zijn team alsnog zijndikverdiende vijfde zege van het jaar. Hetteam had hem op weg gestuurd met een soortregenmapping. “Uit de bochten leek het welalsof ik tussen de 10 en 20 pk miste”, legdeSpies uit die zelf veelvuldig vroeger schakeldeom vooral maar benzine te sparen. Ondankszijn indrukwekkende overwinning was Spiesniet tevreden. “Het was fi jn om te winnen,maar ik vertrek hier nu niet echt met eenlekker gevoel. Ik had 25 punten dichter bijde leider kunnen staan. In dit weekend had ikfl inke stappen kunnen maken.”Het enige geluk voor Spies was dan nog datNori Haga, zijn grootste concurrent ook puntenliet liggen. Na een onverwachte tweede plaatsin de openingswedstrijd bleef de Japannervoor het eerst dit jaar zonder score na eenstevige crash in de tweede race. Haga namkopstart, maar joeg vervolgens op topsnelheidop een tiental vogels in. De Ducati-coureurzakte af naar de vijftiende positie en ging eenronde later hard onderuit. “Meteen na de startraakte ik die vogel en dat deed fl ink pijn”, aldusHaga. “Ik verloor het gevoel in mijn armen enkon niet gas geven of remmen zoals ik wilde.Het leek alsof mijn beide armen in slaap waren.Ik wilde wel doorgaan, maar toen ging het misin de Parabolica. Ik ging er in zoals eerder,maar ik voelde niet hoe hard ik remde en ikverloor de voorkant.”De meeste punten blevenwel in de Xerox/Ducati-pitbox. Michel Fabrizioloste op knappe wijze zijn mentor Frankie Chiliaf als laatste Italiaanse winnaar (Misano, april2004) van een WK Superbike-race. Tijdens dewintertesten had de 24-jarige Fabrizio al blijkgegeven van zijn snelheid, maar in de eerstevier raceweekenden van het jaar vielen zi

Lees meer over

Ducati Yamaha

Gerelateerde artikelen

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-