+ Plus

Test 6 modulaire helmen

Veilig gesloten rijden op lange afstanden en af en toe open rijden tijdens mooi weer op rustige plezierritjes in de omgeving. Met deze modulaire helmen moet dat allebei mogelijk zijn. Te mooi om waar te zijn of een realistische belofte? En toen waren er nog maar zes… Vreemd, deze terugloop. Voorafgaand aan de test was het vertrouwen groot dat we een royaal assortiment zouden kunnen samenstellen, te meer omdat we deze helmcategorie nog niet eerder in een grote producttest hadden. Het eerste probleem deed zich echter al voor bij de uitnodigingen: hoe noemen we deze categorie? Onder systeemhelmen verstaan we de opklaphelmen met scharnierend kinstuk. Hybride helmen? Combihelmen? Multihelmen dan wellicht? Het zijn in elk geval veelzijdige helmen, die zowel als integraal- en jethelm zijn te gebruiken. In folders worden ze dan ook onder meer aangeprezen als ‘all-in-one’ of ‘transformers’, ook al geen al te heldere termen. We houden het daarom op modulaire helmen, aangezien dit de lading het best dekt: het zijn jethelmen, die dankzij een verwijderbaar kinstuk in een handomdraai tot integraalhelm om te bouwen zijn. Een andere reden voor ons optimisme was dat de markt voor deze helmen groeiende is, in ieder geval wat betreft het aanbod. De Italiaanse fabrikant Nolan bijvoorbeeld, presenteerde begin dit jaar in het Zuid-Spaanse Almería de nieuwe N44 aan de pers, als moderne opvolger van de N71 en N43E Air. Verdere modellen in dit genre vinden we bij Nolans zustermerken X-Lite en Grex. En ook de naburige concurrenten uit Bergamo, Airoh en Caberg, hebben beide een modulaire helm in haar gamma, evenals diverse grote of minder grote merken. Alles bij elkaar kom je op minstens vijftien modellen van gerenommeerde fabrikanten en dat biedt perspectief. Maar toen: afzeggingen. In de uitnodiging voor deze test wijzen we specifiek op een dubbele homologatie. Die kun je terugvinden in de helm zelf, meestal aan de kinband genaaid. Op het label vind je de afkorting ‘P/J’, wat staat voor ‘Protected’ (integraal) en Jet (jethelm), dat bleek voor sommigen een struikelblok. Niet voor Airoh overigens, die zich verontschuldigde met de mededeling dat de bewuste modellen J-105 en J-106 eind dit seizoen uit productie gaan. “Maar er komen nieuwe modellen”, werd er nog snel aan toegevoegd. Op de vraag wanneer precies kwam vervolgens het nogal vage antwoord ‘binnenkort’. Ook ’s werelds grootste helmfabrikant HJC wilde haar helm met P/J-homologatie niet voor deze test aanbieden, met als verklaring: “De voordelen van deze multifunctionaliteit gaan gepaard met technische beperkingen, die inherent zijn aan deze constructie. Aangezien de ECE-keuringseisen zijn vastgesteld in een tijd dat dit type helm nog helemaal niet bestond, hechten we weinig waarde aan een test die daarop is gebaseerd.” Een grote online-shop voert het model Stuttgart Hybrid, met als wervende tekst erbij: ‘Een multitalent, te gebruiken als integraal- en jethelm’. Op onze vraag of de helm daadwerkelijk een dubbele homologatie heeft, luidde het antwoord kort maar krachtig: “Geen idee.” Dat de keten vervolgens de uitnodiging zonder opgave van reden afwees, spreekt wat dat betreft behoorlijk weinig vertrouwen in het eigen product uit. Bij postordergigant Polo daarentegen, had men de uitnodiging blijkbaar niet goed doorgelezen en werd het model Nexo Multi Jet in de strijd gegooid. Ook daadwerkelijk een modulair systeem met afneembaar kinstuk, maar dan wel met enkele een jethelm homologatie. En dan kom je wettelijk gezien in een beetje grijs gebied, strikt genomen zou het ECE-keurmerk namelijk duidelijk moeten vermelden dat het kinstuk ‘non-protective’is. Een jethelm biedt nou eenmaal duidelijk minder bescherming tegen aangezichtsverwondingen dan een integraalhelm. Laatstgenoemde krijgt daarom bij de homologatietest ook een directe impact op het kinstuk te verwerken (zie kader ‘In het lab’), terwijl een jethelm enkel op de zijkant wordt geraakt. Overigens worden beide, dus zowel jet- als integraalhelm, aan een afroltest onderworpen, want noch een afgevlogen jet-, noch een afgelogen integraalhem biedt enige bescherming. Maar terug naar het kinstuk: de beste vertragingswaarden of valversnellingswaarde (gemeten in g, 1 g = 9,81 m/s2) bij integraalhelmen liggen momenteel bij 60 g. Vertragingswaarden van 150 g gelden reeds als zeer kritiek en, weinig verheugend, alle modulaire helmen in deze test liggen daar al duidelijk boven. Het opvangen en dempen/absorberen van een harde, directe impact is dus niet hun sterkste punt. Het gaat er bij een valpartij echter ook om dat je niet direct met het gezicht in aanraking met het asfalt komt. In de praktijk ontstaan daardoor, al bij lage snelheden, vervelende (zware) verwondingen, iets dat je met een fatsoenlijk, demontabel kinstuk makkelijk kunt voorkomen. Maar wat is een fatsoenlijk demontabel kinstuk? Een goedgekeurd kindeel geeft in ieder geval het vertrouwen dat het verwondingen niet juist verergert door bijvoorbeeld te versplinteren. Bij de foutief ingezonden Nexo waren de schokabsorberende waarden in ieder geval niet wezenlijk slechter dan die van een aantal ECW-gehomologeerde P/J-helmen. Vanuit veiligheidsoogpunt zou je het afneembare kinstuk dus eigenlijk permanent erop moeten laten zitten. De vraag is dan: wanneer rij je zonder? Dragers van systeemhelmen worstelen vaak met dezelfde vraag. Met opgeklapt kinstuk is de bescherming een stuk minder, maar niemand die voor een eventuele valpartij nog snel even de tijd neemt (of beter gezegd: kan nemen) om zijn kinstuk dicht te klappen. Welbeschouwd is er voor systeem- en modulaire helmen dus eigenlijk geen bestaansrecht, om over jethelmen nog maar te zwijgen. Desondanks hebben bijna alle helmfabrikanten wel één of meerdere jethelmen in hun gamma. Ook Shoei, een van de grootste helmproducenten ter wereld. Hoewel Shoei doorgaans zeer open staat voor innovatie, zijn ze op het gebied van de modulaire helmen opvallend terughoudend. “Juist die geroemde multifunctionaliteit vinden wij tot nu toe bij diverse door ons uitgeprobeerde modellen nogal twijfelachtig”, klinkt het sceptisch uit monde van Shoei. Wanneer we sommige helmen wat kritischer bekijken, zijn we het daar in ieder geval deels wel mee eens. Er worden bijvoorbeeld modulaire helmen aangeboden, die feitelijk niets meer zijn dan een verouderde jethelm, waar op goedkope wijze een kinstuk aan is gefrutseld. Dan heb je het meer over marketing dan innovatie. Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderingen in deze test: de Nolan-school (waar ook X-Lite toe behoort) weet dankzij eigen laboratoriumtest in combinatie met een doelgerichte ontwikkelingsstrategie de kwaliteit van haar producten naar een steeds hoger plan te tillen en ook Caberg komt nog heel behoorlijk voor de dag. Maar voor wie zijn deze helmen nou eigenlijk bedoeld? Ze lenen zich in elk geval goed voor Zuid-Europa reizigers. Eenmaal daar aangekomen is het bij een zomerse buitentemperatuur van 30 graden letterlijk een verademing om met een luchtige jethelm configuratie door de steden en dorpen te toeren. Het draagt feitelijk zelfs bij aan je actieve veiligheid, door een oververhit hoofd te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de helm zonder kinstuk gemakkelijker in je koffers past. Ook voor cruiser-rijders is het een uitkomst, omdat zij met gesloten helm naar hun bestemming kunnen rijden, om daar in passende stijl met jethelm over de boulevard kunnen tokkelen. Er zijn dus diverse redenen om te kiezen voor een modulaire helm en dat maakt het juist zo spijtig dat er in het huidige, beste ruime aanbod nog maar weinig echt aanbevelenswaardige modellen zijn. Maar wat niet is kan nog komen. En hopelijk gebeurt dat ook, zelfs voor een simpel toertochtje is het immers altijd handig wanneer je kunt kiezen: zo, of zo? ________________________________________ [ KASTEN HELME AUF DEM TÜV-PRÜFSTAND: ] IN HET LABORATORIUM OP HUN DONDER Het heeft wel wat van een guillotine, als de helm naar beneden suist. De valtestbank vormt wat dat betreft het belangrijkste ingrediënt van onze test in het laboratorium. Na een klap vanaf flinke duikplankhoogte is de helm ook meteen rijp voor de vuilnisbak. De krachten die op het hoofddeksel inwerken wanneer ze vanaf een vastgestelde hoogte op het stalen aanbeeld vallen zijn dan ook immens. Maximaal toegestaan is een vertragingswaarde (valversnellingswaarde) van 275 g. Uit deze g-waarde en additionele parameters, zoals de duur van de impact, wordt vervolgens de zogenaamde HIC-waarde (Head Injury Criterion) berekend. Deze waarde geeft uitsluitsel over mogelijke op te treden schedel- en hersenletsel, ook al zijn de laboratoriumresultaten niet rechtstreeks op de praktijk weerlegbaar, het blijft immers een enigszins abstract gegeven zo’n test in een gereguleerde testomgeving. Bovendien verloopt elk motorongeval anders en is iedere rijder biomedisch gezien ook verschillend gebouwd. Voor alle helmen die aan de ECE-norm voldoen, geldt een maximale HIC-grenswaarde van 2.400. De daarbij vrijkomende krachten zijn evenwel zo groot, dat geen normaal mens daar na alle waarschijnlijkheid tegen bestand is. Een helm die een ECE-keurmerk draagt, is dus niet per definitie ook een optimaal beschermende helm die altijd en overal voldoende veiligheid biedt. Daarom hebben we, inmiddels al weer drie jaar geleden, in samenwerking met twee experts, een ongevalsanalist en een biomechanicus, een volledig nieuw, veel meer praktijk gericht testprotocol ontwikkeld, dat een beter inzicht in de daadwerkelijke beschermingsfactor van een helm. Daarbij ondergaat de helm uiteraard ook de bij de ECE-keuring obligate afroltest, eveneens de valtest vanaf een hoogte van drie meter. In tegenstelling tot het hoekige aambeeld van de ECE-homologatie, valt de helm bij ons op het welbekende Sigma-paaltje, dat in de praktijk wordt gebruikt om vangrails aan te monteren. Het zijn juist altijd deze bewuste paaltjes die de meest ernstige verwondingen veroorzaken, zo blijkt uit diverse onderzoeksrapporten. Ander verschil is dat de helmen, anders dan bij de ECE-test, niet eerst op een temperatuur van -20° worden gebracht, maar de impact gewoon bij kamertemperatuur plaatsvindt. Het materiaal is dus zachter. De klap op de linker- en rechterzijde geschiedt bij twee snelheden: 7,5 en 5,5 meter per seconde, wat neerkomt op respectievelijk 27 en 20 kilometer per uur. Daarbij is het uiteraard van belang hoe de helm de impact en de daarbij vrijkomende kinetische energie verwerkt. Interessant is natuurlijk ook hoe het verschil in snelheid van invloed is op de beschermende eigenschappen van de helm, een helm die de impact met 20 km/uur nog prima absorbeert, kan zich met een hogere snelheid en navenant harde impact bijvoorbeeld totaal geen raad weten. Uit alle verkregen resultaten rolt vervolgens HIC-waarde en ligt deze rond de 1.000 of eronder, dan zijn onze experts van mening dat de helm een duidelijk betere bescherming biedt dan een enkel volgens ECE-norm getest product. Tot slot nog een paar kleine opmerkingen: de modulaire helmen zijn bij de afroltest als jethelm getest. Verder werd er na de valtest/schokabsorptietest nog gekeken of het openingsmechanische van het kinstuk nog goed functioneerde en deze zich nog makkelijk liet verwijderen (belangrijk voor eerstehulpverleners). En goed nieuws: alles palleti! [UNTERSCHRIFTE KASTEN] Testexperts Jerome Lenssen (links) en Peter Schaudt nemen de helmen kritisch onder de loep. Is alles volgens de spelregels aangegeven? In geval van twijfel worden de testvoorschriften erbij gehaald. Ennn… bam! Vanaf drie meter hoogte valt de helm op het aambeeld (lees: Sigma-paaltje). Bij de afroltest mag de helm niet van het testhoofd raken en zich niet meer dan 30 graden verdraaien. ________________________________________ [ KASTEN SO TESTET MOTORRAD] ZO TESTEN WE Het belangrijkste criterium bij helmen is logischerwijs de veiligheid. Wat betreft de passieve veiligheid is het laboratorium natuurlijk het enige juiste adres. En wat als de actieve veiligheid moet worden getest? Daarvoor gingen we natuurlijk op reis. We namen de zes kandidaten mee naar Zuid-Frankrijk, voor een uitgebreide testroute die voerde over de Provencaalse snel- en binnenwegen. Ontpoppen er zich tijdens de rit storende drukpunten, trekt het ergens vervelend, is het blikveld te beperkt, dan gaat dat ten koste van het puntenaantal. Alle testritten vonden plaats op een vooraf gedefinieerde, voor iedereen zelfde testroute, waarvan een deel specifiek was uitgezet voor het testen van de helm in integraal configuratie en een ander deel, onder zeer zonnige omstandigheden die voerde door dorpen en over bochtige paswegen, om juist de jethelm configuratie te beoordelen, waarbij er met name op de aerodynamische en akoestische kwaliteiten werd gelet. Op deze manier kwamen de zwakke en sterke punten wat betreft draagcomfort en weersbescherming tijdens de toerritten snel naar voren. Later op de autosnelweg is op een naked bike het hogesnelheidsgedrag (tot 180 km/uur) van de helmen beoordeeld. Ook de werking van de ventilatie en de totale gebruiksvriendelijkheid is onder de loep genomen. Binnenshuis is de pasvorm van de helmen getest door meerdere testers met verschillende hoofdmaten en -vormen. Daarbij werd ook meteen de afwerking en de uitrusting beoordeeld. [UNTERSCHRIFT] Tijd voor een testrondje: in de jethelmmodus door een rustiek dorpje in de Südprovence. Iemand moet het doen! ________________________________________ [TEXT BEI ENDWERTUNG/FAZIT] CONCLUSIE De uiteindelijk zeer overzichtelijke lijst modulaire helmen presenteert zich als opvallend heterogeen. Zowel wat prijs als resultaat betreft. Wie alleen een jethelm met een optioneel, niet beschermend kinstuk zoekt, neemt wellicht genoegen met de goedkope helmen van rond de 100 euro. Voor een echt veilige en veelzijdige modulaire helm als goed alternatief voor een degelijke systeemhelm moet echter beduidend meer pecunia worden neergeteld. Deze extra investering loont zich bij voor bijvoorbeeld een moderne helm als de Nolan N44, die de duidelijke maatstaf vormt. ________________________________________ [KASTEN UNTERSCHIEDLICHE MODELLE]] CABERG Hyper X Aanbieder: XTravus BV, tel. 0413-387 079, www.xtravus.nl Prijs: vanaf € 219,95 Maten: XS t/m XL Gewicht: 1.450 +/-50 g (fabrieksopgave); 1.540 g (gewogen in maat M) Kleuren: matzwart, zwart, wit en twee kleurschema’s Helmschaal: thermoplast Kinbandsluiting: ratel Land van herkomst: Italië, ECE-keurmerk E3 (Italië) Verkrijgbare vizieren: helder, getinte zonnevizier Uitrusting: geïntegreerd zonnevizier, uitneembare binnenvoering, bluetooth voorbereid. PLUS Ligt ook bij 180 km/uur tijdens het omkijken nog stabiel in de rijwind; aerodynamische eigenschappen alles bij elkaar behoorlijk; ook als jethelm bruikbaar voor toeren dankzij een diep doorlopend vizier (goede bescherming tegen wind en weer); aangenaam stil bij rustig toeren; zever praktische getrapte vizierstanden; kinstuk is relatief simpel te (de)monteren; ook als integraalhelm een prettig groot zichtveld; prima optreden bij afroltest. MIN Ventilatie op voorhoofd en kruin nauwelijks merkbaar; geïntegreerd zonnevizier erg dicht op de neus gepositioneerd (stoot er afhankelijk van de persoon zelfs tegenaan); bediening zonnevier op achterzijde wat onpraktisch; krappe ruimte voor de kin; kinstuk slaat door tijdens schokabsorptietest; viziermechanisme wat hakerig en omslachtig; kunststof voorkomen wat goedkoop. [Unterschrift:] De helmschaal is in de wangzone ver naar voren doorgetrokken, als jethelm daarom bijzonder stil. [Logo MotoPlus] HIC 972 CONCLUSIE De Hyper X komt qua punten op de derde plaats, maar loopt door de tekortkomingen van het kinstuk net het oordeel ‘goed’ mis. Verder veelzijdig, bruikbaar voor toergebruik en een behoorlijke kwaliteit. MOTOPLUS [Logo MotoPlus]-oordeel: voldoende ________________________________________ NEXO Multi Jet Aanbieder: Polo Expressversand, tel. +49 (0)2165-844 0200, www.polo-motorrad.de Prijs: € 99,95 (excl. verzendkosten) Maten: XS t/m XL Gewicht: 1.300 +/-50 g (fabrieksopgave); 1.440 g (gewogen in maat M) Kleuren: zwart Helmschaal: thermoplast Kinbandsluiting: ratel Land van herkomst: China, ECE-keurmerk E9 (Spanje) Verkrijgbare vizieren: helder, getint zonnevizier Uitrusting: geïntegreerd zonnevizier, uitneembare binnenvoering PLUS Redelijke pasvorm; comfortabele binnenvoering; lichtste helm in de test (met kinstuk en vizier); goed gepositioneerde kinband en eenvoudige montage van kinstuk. MIN Extreem luidruchtig; fluittoon vanaf 60 km/uur, op binnenwegen irritant, op de snelweg bijna ondraaglijk; gebrekkige aerodynamica, vanaf 150 km/uur wordt het zicht sterk beperkt door trillen en schudden; geen regelbare ventilatie, de lucht stroomt overal naar binnen en dat maakt de helm veel te luchtig, al bij temperaturen onder de 15 graden koelt het hoofd hard af; vizier beslaat snel en over een groot oppervlak; viziermechanisme goedkoop uitgevoerd; geïntegreerd zonnevizier te dicht (zeker voor brildragers) op de neus (beslaat afhankelijk van rijder erg snel); ook kinstuk veel te dicht op de kin; schokabsorberende waarden matig; bescherming kinstuk ondermaats; laatste geldt ook voor de afwerking. [Unterschrift] Is veel meer een goedkope jethelm dan een modulaire helm, schiet technisch echt duidelijk tekort. [logo MotoPlus] HIC 1.518 CONCLUSIE De Multi Jet is geen echte modulaire helm en mist derhalve ook de dubbele P/J-homologatie. Wellicht wat veiliger een ‘naakte’ jethelm, maar voor lange ritten is deze goedkoop gemaakte Nexo maar weinig geschikt. [Logo MotoPlus]-oordeel: onvoldoende ________________________________________ NOLAN [LOGO MOTOPLUS TESTWINNAAR]] N44 Aanbieder: Nerons Benelux, tel. 036-547 1577, www.nerons.nl Prijs: vanaf € 289,95 Maten: XXS t/m 3XL Gewicht: 1.550 +/-50 g (fabrieksopgave); 1.630 g (gewogen in maat M) Kleuren: grijs, matgrijs, matzwart, zwart, zilver, bordeauxrood, wit, fluorescerend geel en –oranje, drie kleurschema’s Helmschaal: thermoplast Kinbandsluiting: ratel Land van herkomst: Italië, ECE-keurmerk E3 (Italië) Verkrijgbare vizieren: helder, getint zonnevizier Uitrusting: geïntegreerd zonnevizier, afneembare zonneklep, uitneembare binnenvoering, windgeleider, afdekplaatjes voor viziermechanisme, bluetooth voorbereid PLUS Extreem goed viziermechanisme; kinstuk makkelijk te (de)monteren; comfortabele pasvorm en aangename, luchtige en huidvriendelijke voering; beste schokabsorptiewaarden in de test; uitstekend resultaat bij de afroltest; functionele winddeflector, geluid en aerodynamica tot 130 km/uur goed; dankzij een werkelijk reusachtig groot blikveld een indrukwekkende integraalhelm beleving; functionele, optimaal getinte geïntegreerd zonnevizier; eersteklas breed matenspectrum. MIN In jethelm configuratie extreem laag doorgetrokken vizier met slechts vier standen; half geopend (stand 2 en 3) vibreert het vizier tijdens het rijden, wat het zicht vermindert; kinband drukt; hoog gewicht. [Unterschrift] Uitzonderlijk formaat: als jethelm heeft de N44 waarschijnlijk het langste vizier ter wereld. [logo MotoPlus] HIC 942 CONCLUSIE Voor de Champions League zou hij nog een beetje moeten afvallen en mag hij iets stiller zijn. Verder echter is de N44 een tophelm: doordacht, veilig en variabel. Een heel goed alternatief voor een reguliere systeemhelm. [Logo MotoPlus]-oordeel: zeer goed ________________________________________ PROBIKER MULTI-JET Aanbieder: motoZoom, tel. 0900-294 1199 (45 c/m), www.motozoom.nl Prijs: vanaf € 109,95 Maten: XS t/m XL Gewicht: 1.580 +/-50 g (fabrieksopgave); 1.530 g (gewogen in maat L) Kleuren: matzwart en zwart/antraciet Helmschaal: thermoplast Kinbandsluiting: ratel Land van herkomst: Taiwan, ECE-keurmerk E13 (Luxemburg) Verkrijgbare vizieren: helder, getinte zonnevizier Uitrusting: geïntegreerd zonnevizier, uitneembare binnenvoering, Pinlock voorbereid PLUS Kinband comfortabel gepositioneerd en drukt nergens; gebruiksvriendelijke ratelsluiting; pasvorm redelijk tot goed; eenvoudig maar functioneel kinstukmechanisme; schokabsorptiewaarden op behoorlijk niveau; goed resultaat bij de afroltest. MIN Voor langere ritten op de snelweg onder de 20 graden te luchtig karakter; afkoelingsgevaar, nauwelijks instelbare, gerichte ventilatie; redelijk luidruchtig, niet geschikt voor snelheden boven de 130 km/uur; aerodynamica in integraalhelm configuratie nauwelijks beter dan als jethelm met vizier; afwerking en kwaliteit op het laag niveau; zonnevizier rammelt en doet weinig overtuigend aan door goedkoop bedieningsmechanisme. [Unterschrift] Een behoorlijke jethelm, maar als integraalhelm duidelijk voor verbetering vatbaar. [logo MotoPlus] HIC 1.216 CONCLUSIE Met een prijs van net boven de honderd euro, mag je niet al teveel klagen. Zeker niet omdat de helm wat betreft de veiligheid niet tekort schiet. Tip? Och ja, als jethelm met extra bescherming nog wel, maar als integraal is hij te luidruchtig en tochtig. [Logo MotoPlus]-oordeel: onvoldoende ________________________________________ SCORPION EXO-300 AIR Aanbieder: Evolution Motorsport BV, tel. 0180-463 242, www.scorpionhelmets.nl Prijs: vanaf € 229,90 Maten: XS t/m XL Gewicht: 1.500 +/-50 g (fabrieksopgave); 1.620 g (gewogen in maat M) Kleuren: grijs, matzwart, zilver, zwart, fluorescerend geel, fluorescerend rood, wit en negen kleurschema’s Helmschaal: thermoplast Kinbandsluiting: ratel Land van herkomst: Korea, ECE-keurmerk E11 (Groot-Brittanië) Verkrijgbare vizieren: helder, donker getint, zilverspiegelend, goudspiegelend en donker getinte, daarnaast zonnevizier in gele tint Uitrusting: geïntegreerd zonnevizier, uitneembare binnenvoering, windgeleider, oppompbare wangkussens PLUS Aangename pasvorm; comfortabele kinband; makkelijk te verwisselen vizier; zonnevizier ook rijdend praktisch te bedienen; goed bereikbare ventilatieknoppen. MIN Vizierventilatie (een gelakt kunststofdeel) zit bij geopend vizier zeer storend in je blikveld; vanaf 80 km/uur in de integraal configuratie sterke trek; plaatselijke toch in jethelm configuratie (beperkte toergeschiktheid); al bij normaal tempo op binnenwegen zeer luidruchtig; zonnevizier met vervelende grijze streep; kinstukmechanisme al kort na ingebruikname defect; hoog gewicht; slecht optreden bij afroltest. [Unterschrift] Weegt zonder kinstuk al dik 1,5 kilo, teveel voor een moderne jethelm. [logo MotoPlus] HIC 1.186 CONCLUSIE Zwaarlijvig en relatief luidruchtig, bovendien doorstond de Exo-300 als enige de afroltest niet. Jammer, want de goede afwerking, het hoge draagcomfort en de ruime keuze in kleuren en vizieren maken hem verder behoorlijk aantrekkelijk. [Logo MotoPlus]-oordeel: onvoldoende ________________________________________ X-LITE X-402GT Aanbieder: Nerons Benelux, tel. 036-547 1577, www.nerons.nl Prijs: vanaf € 419,95 Maten: XS t/m XXL Gewicht: 1.580 +/-50 g (fabrieksopgave); 1.630 g (gewogen in maat M) Kleuren: matzwart, zwart, zilver, wit en drie kleurschema’s Helmschaal: duroplast Kinbandsluiting: dubbel D Land van herkomst: Italië, ECE-keurmerk E3 (Italië) Verkrijgbare vizieren: helder, getint zonnevizier Uitrusting: geïntegreerd zonnevizier, uitneembare binnenvoering, windgeleider, Pinlock vizier, bluetooth voorbereid PLUS Ook bij een snelheid van 180 km/uur superieure aerodynamica en geluidsniveau, op het niveau van een goede integraalhelmen; beste pasvorm in de test; prima geschikt voor brildragers; bijzonder goed draagcomfort; heel uitgebalanceerd; zesvoudige, goed gedefinieerde vizierstanden; eenvoudige (de)montage van het kinstuk; robuuste dubbel D-sluiting; comfortabel gevoerde kinband. MIN Bij de afrol- en schokabsorptietest slechts een middelmatig optreden; in vergelijking hoge waarde bij impact op het kinstuk; vizier en pinlock onderzijde in half geopende stand storend in het blokveld; in jethelm configuratie storend windgeruis; hoog gewicht. [Unterschrift] Een forse € 400,-, dat is zelfs voor een prima modulaire helm nog een pittige prijs. [logo MotoPlus] HIC 1.422 CONCLUSIE Bij de rijtest overtuigde de stille, zeer goed passende, erg comfortabele, maar ook dure X-Lite volledig. De bescheiden resultaten in het laboratorium kosten hem helaas echter waardevolle punten. [Logo MotoPlus]-oordeel: goed ________________________________________ [UNTERSCHRIFTE] [Seite 72:] Het ziet er niet best uit, maar het na de valtest gebroken kinstuk deed het prima. Bij Caberg ging de klap dwars door het weinig schokabsorberende materiaal heen, en dat vlak bij de kin. Pijnlijk… [Seite 73:] De zeer dunne plastic lippen van de kinstuksluiting van de Probiker helm zullen het bij veelvuldig dagelijks gebruik waarschijnlijk niet lang uithouden. [Seite 74:] Het uiterst functionele viziermechanisme van Nolan bespaart je een hoop gepruts bij het ombouwen. Het zijn de kleine dingen die het doen: een subtiele overlap doet dienst als windgeleider. De X-Lite is bijna net zo stil als een goede integraalhelm.

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.