+ Plus

Ten Kate Honda endurance racer

Het is een nieuw spelletje, zeggen ze bij Ten Kate. Maar Ronald ten Kate geeft direct toe dat hij niet “met droge ogen kan zeggen” dat hij tevreden is met een top 5-klassering. “Het doel is heel simpel: winnen.” Met die opdracht voor ogen gingen de Ten Kate-mannen Rutger Belt, Maarten Fijlstra en Arnold Litjens aan de slag om een Honda CBR1000RR Superbike om te turnen tot Endurance-racer voor de 24 Uren van de Le Mans en de Bol d’Or.Op verzoek van Honda France bouwde de Ten Kate-club uit Nieuwleusen vorig jaar een Fireblade die volgens de Superstockreglementen mee zou doen aan de Bol d’Or op Magny Cours. Endurance racing is ‘grand’ in Frankrijk en Honda Frankrijk heeft een rijk maar grijs verleden in de lange afstands-racerij.Input van het succesvolle Ten Kate Team moestvoor een nieuwe impuls zorgen. Hoewel HondaFrance aanvankelijk alleen om de vering en hetblok had gevraagd, leverde Ten Kate Racing hethele pakket, inclusief personeel. Het team metSébastian Charpentier, de legendarische Jean-Michel Bayle en een Franse journalist leiddede Superstock-klasse en reed in het algemeenklassement – daarbij ook de volgens EnduranceSuperbike-regels rijdende teams – in de top5 totdat de wedstrijdleiding het team twintigminuten binnenzette, omdat de rijders zich nietaan de maximale rijtijd hadden gehouden. “Jammer”,glimlacht Belt. “In de regen waren op datmoment de snelste.”In de totaalstand werd het gelegenheidsgezelschapwat teleurstellend zeventiende. “Maar wekwamen er met z’n allen achter ‘dit is een leukspelletje’”, aldus Belt. “Veel mensen denkentoch wat minderwaardig over het Enduranceracen.Maar als je er aan begint… Het is wel eenhappening, hoor. Die stárt: kippenvel! Normaalzijn we met drie kwartier klaar, nu reden we in24 uur net zo veel kilometers als in een heel WKSupersport-seizoen! Een endurance-race volg jeals team veel actiever en je hebt meer invloeddoor de pitstops. De vermoeidheid, ach… Je zitzó in die race, hè. Dan is er die drive en heb jetoch een klusje te doen. Maar ik ben nog nooittijdens het eten na een wedstrijd in slaap gevallen.Na de Bol d’Or wel.”Een maand na de Bol d’Or kwam bij Ten Kate eennieuw verzoek van Honda France binnen. Of menwellicht geïnteresseerd was om twee Superbikefietsen klaar te maken voor de 24 Uur van LeMans en de Bol d’Or voor Charpentier, Bayle ennieuweling Matthieu Lagrive. Het duurde nietlang voordat er een volmondig “oui” richtingFrankrijk ging. Het nieuwe spelletje gaat nu omde knikkers. De laatste – wat gelukkige – LeMans-overwinning dateert weliswaar van 2006,de laatste Bol d’Or “victoire” werd in 1996bejubeld. “Ja, het doel is winnen”, beaamt Belt,nauwelijks verhuld gesouffl eerd door Ronald tenKate – die zich verder gedurende de ontwikkelingvan het project op de achtergrond hield.“Maar het is niet zo dat we dat ‘even’ doen.Er zijn veel dingen die je niet zelf in de handhebt. De conditie van de rijders, crashes, somsook door de snelheidsverschillen op de baan.En iedere rijder heeft z’n eigen verhaal na eensessie over ‘die idioot die in de weg zat’. Heelbelangrijk is dat je rustig blijft.”In november begon Belt samenmet Maarten Fijlstra en veringspecialist ArnoldLitjens aan het nieuwste Ten Kate-project. Debasis was de Superbike waarmee het team inhet WK Superbike start. De Blade mag echterniet met dezelfde specifi caties starten in het delangeafstandsraces. “Het is eerst een kwestiezegt Belt. Het CBR1000RR-blok is tussen de 15en 20 pk tammer dan de krachtbronnen die hetteam in het WK Superbike gebruikt. Het totaalvermogen komt dan nog altijd in de buurt van200 pk. “In overleg met Honda France hebbenwe een veiligheidsmarge ingebouwd. Er kan nogwel wat bij”, meent Belt. “Maar het blok moetwel 24 uur mee, hè.”In de aanloop naar de prestigieuze race in LeMans testte het team twee maal op het fameuzecircuit. “De eerste test was echt een ‘shakedown’”, legt Belt uit. “Kijken of alles draait enheel blijft. Heel jammer was wel dat Jean-Micheler niet bij kon zijn, omdat hij zijn knie had verdraaidmet skiën.” Enkele weken voor Le Manswerd duidelijk dat Bayle niet fi t genoeg zou zijnvoor de race. Wijselijk meldde het 40-jarigefenomeen zich af. “Jammer”, vindt Belt. “Ik hadgraag eens met hem samengewerkt.” HondaFrance vond in de ervaren Brit Steve Plater eenvervanger.Belt, Fijlstra en Litjens gingen niet alleen maarhun eigen weg. De expertise van de rijdersbetekende een belangrijke inbreng. “Je zou welgek zijn als je niet naar zulke ervaren jongensluistert”, vindt Belt. “Zij hadden bijvoorbeeldnog wat opmerkingen over de achterbrug.Uiteindelijk hebben we het gemaakt zoals zij hetvoorstelden.”Een ideale Endurancemachine bestaat niet,aangezien de drie rijders persoonlijke voorkeurenmoeten laten varen ten faveure van hetcollectief. Het spel om de knikkers win je meteen compromis. “Die jongens weten dat en doendaar niet moeilijk over. Daarom hebben Sében Matthieu in Le Mans ook op elkaar’s motorgereden.”Endurance-races worden vooreen groot deel door soepel pitwerk bepaald,waarbij het uitbannen van toeval tot een kunst isverheven. Het gezond verstand staat in de voorbereidingsfasein de hoogste versnelling. Omte zorgen dat de pitcrew adequaat kan werken,moeten de geschapen voorwaarden kloppen.van de reglementen doorspitten”, zegt Belt.Net als in het WK Superbike moet het hoofdframeongewijzigd blijven, maar mag er gebruikgemaakt worden van een ander koelsysteemen airbox en een kit swingarm. Het subframeis licht aangepast vanwege de andere tank ende elektronica. Die hoeveelheid elektronica iskleiner dan op de WK Superbike-machine. Deelektronica kwam tijdens de testen nog van HRCHonda en AIM. De HRC-spullen monitoren ondermeer de ontsteking en het brandstofsysteem,terwijl het AIM-datasysteem onder meergasstand, snelheid, remdruk en vering in depeiling houdt. “Dat hebben we tijdens de testenpuur gebruikt voor het loggen, vooral voor hetverzamelen van gegevens. In de race gebruikenwe alleen de HRC-elektronica. Je wilt voor decoureurs zo weinig mogelijk van die ‘onzin’ aande fi ets hangen.”Op motorisch gebied zijn de beperkingen groter.“Geen andere zuigers en drijfstangen. Je magwel een andere bak zetten en de kop en de nokkenassenbewerken. Een beetje zoals in het WKSupersport-reglement.” Het uitlaatsysteem, ietsverschillend van een WK Superbike-systeem,heeft een geluidslimiet van 107 decibel. “Maar jemoet wel zorgen dat je daar na 24 uur ook nogmet een speling van drie decibel binnen zit”

Lees meer over

Honda CBR1000RR Fireblade

Gerelateerde artikelen

Oud vs. nieuw – Honda Transalp

Oud vs. nieuw – Honda Transalp

12 oktober, 2023

Honda blaast oude succesnummers succesvol nieuw leven in. De wijze les van al die reïncarnaties? Ook met een ander ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-