+ Plus

MotoGP-testen

Het goede gevoel overheerste, maar Casey Stoner kon niet ontkennen dat het langzame herstel van zijn geblesseerde pols hem zorgen baarde. Ondanks die handicap was de wereldkampioen van 2007 met afstand de snelste tijdens de driedaagse avondtest in Qatar. Hij zette wereldkampioen Valentino Rossi op ruim een seconde, terwijl Dani Pedrosa zich na de tweede dag moest afmelden met een ernstige blessure. De geschiedenis lijkt zich te herhalen voor de geplaagde Pedrosa. Vorig jaar miste hij cruciale testkilometers in de seizoensvoorbereiding na een vervelende crash in Sepang. Nu ging het in het nachtelijkeQatar andermaal fout. Tijdens de tweede avondvloog Pedrosa met een fi kse highsider van zijnRepsol/Honda. Het koeler wordende asfalt bleekzeer verraderlijk, want ook Loris Capirossi,Niccolò Canepa, Casey Stoner, Chris Vermeulenen Mika Kallio werden aan het einde van deavonden verrast door de minder wordende grip.Hun schadeformulieren waren echter niet zo uitgebreidals dat van de gekwetste Spanjaard. Opde eerste avond bleef Pedrosa – net als Rossi,Stoner en Capirossi – binnen vanwege een kortemaar alles verpestende regenbui. De nummerdrie van 2008 wilde geen risico nemen,omdat hij nog altijd worstelt met de naweeënvan een knieblessure die hij vorig jaar tijdensde Australische GP opliep. Uit voorzorg lietPedrosa daarom ook al tijdens een deel van defebruari-test in Sepang verstek gaan. In Qatarwas het al na 28 ronden voor Pedrosa over ensluiten. “In het begin van de training ging heterg goed, maar door het zand dat op de baanwaaide, werd het glad”, vertelde Pedrosa ’savonds laat. “Deze crash was totaal onverwacht.Ik kon een highsider niet opvangen en de motorlandde bovenop me.” De onfortuinlijke coureurwerd naar Barcelona getransporteerd. Daarconstateerde men naast een weer opengebarstenkniewond ook een breuk in de linker pols.Pedrosa werd direct geopereerd, waarbij huidgetransplanteerd werd naar zijn knie en zijnlinker spaakbeen aan elkaar werd geschroefd.De coureur kreeg te horen dat hij vanwege eenminimale herstelperiode van drie tot vier wekende test in Jerez kan vergeten. Zelfs deelnameaan de openingsrace in Qatar (12 april) is geenzekerheidje. Niet alleen voor Pedrosa betekenendeze ontwikkelingen een forse tegenslag, maarook voor Honda. Andrea Dovizioso gaf lichtmorrend toe dat hij niet tevreden is over de progressiedie hij, zijn team en Honda boeken. Debedachtzame Italiaan klokte na drie dagen deachtste tijd, ruim 1,7 seconde achter tijdsnelsteStoner.Stoner had reden om tevredente zijn wat betreft zijn indrukwekkende tijd.De Australiër bleef ongeveer 6/10e boven zijneigen ronderecord en kon verheugd constaterendat een nieuwe carbon swingarm voor de GP9een duidelijke vooruitgang betekende. Overtwee testavonden gemeten draaide Stonerechter slechts 68 ronden; tweede man JorgeLorenzo reed er op de afsluitende derde avondalleen al 82. Hoewel Ducati-teammanager LivioSuppo volhield dat Stoner zich aan zijn eigentestregime van korte vlammende sessies hield,wilde de hoofdrolspeler zelf wel toegeven dathij daartoe ook deels gedwongen werd doorzijn slechts langzaam herstellende pols. Na denovembertest in Valencia ging de Ducati-kopmanonder het mes en ook tijdens de februaritestin Sepang drukte het slepende herstel eenstempel op Stoners humeur – en dat ondankshet feit dat hij in Maleisië voor titelverdedigerRossi ruim de snelste was. In Qatar wilde Stonerhet plaatje toch vooral positief zien. “De tijd enmijn ritme stemmen mij tevreden”, meende Stoner,die zei nooit voluit te zijn gegaan. “Ik hadgraag wat meer dingen getest, maar we hebbenaardig wat kunnen proberen. Op het gebied vande elektronica hebben we dingen kunnen vindendie wel en niet werkten en van de swingarmweten we nu dat het een stap voorwaarts is.De machine voelt stabieler aan en ook bij hetaccelereren beweegt alles minder. We moetenalleen nog meer testen.”Stoner maakte een crash mee die volgenshem veel leek op de schuiver die hij vorig jaarmaakte in Qatar. Hij kwam op zijn linkerpolsterecht. “Ik reed vrijwel rechtop. Omdat de gripzoveel minder werd, zijn we ook een uur eerdergestopt. Van mijn pols heb ik hier minder lastdan in Sepang. De beweeglijkheid is echter nietveel verbeterd. We moeten kijken hoe de polszich houdt op banen met meer linkerbochtenwaar ik hard moet remmen.”Stoners teamgenoot Nicky Hayden kon na eenmoeizame Sepang-test (Hayden was er tiende)en een evenmin makkelijke tweede dag in Qatarmet opgeheven hoofd naar huis vertrekken. Datde bepaald niet werkschuwe Amerikaan bij hetteam goed ligt, was al zijn eerste winst. Op deeerste avond in Qatar was Hayden de snelstevan een club van dertien die uiteindelijk de baanop ging. Een kort maar hevig buitje zorgde vooreen natte baan, die vanwege de nachtelijke urenniet droog gebrand werd door de zon. Op hetcircuit geblazen zand maakte de omstandighedennog listiger. Op gedurende een deel vande tweede avond was het vanwege een hardewind uitkijken, maar uiteindelijk waagden alleaanwezige zeventien rijders zich op de baan.Hayden was toen slechts negende; na de derdeavond was hij – opgelucht – terug te vindenin vijfde positie. De nieuwe swingarm leverdevoor de Ducati-nieuweling vooral het verschilin bochten. Tot die tijd worstelde de Amerikaanmet het eigenzinnige gedrag van de GP9 methet ingaan en uitkomen van bochten.Hoewel hij op de slotavond noggepasseerd werd door teamgenoot JorgeLorenzo zag Valentino Rossi geen reden omteneergeslagen het vliegtuig te pakken. Eenwedstrijdsimulatie op de laatste avond diendehij echter af te breken toen de temperaturenzakten en de grip te wensen over liet. “Toenhebben we besloten om andere dingen met desetting te proberen”, legde Rossi uit. “Aan hetbegin van de avond waren we snel. Totdat het

Lees meer over

Ducati Honda

Gerelateerde artikelen

Compacttest Honda CB750 A2

Compacttest Honda CB750 A2

25 april, 2024

Honda’s CB 750 Hornet met 48 pk. De budgetkraker in de middenklasse veroverde afgelopen jaar zelfs de harten van ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-