Nieuws

Warmdraaien 2/2012

Motorrijders met een allroad of een offroad die met hun gekentekende motorfietsen over zandwegen en bospaden rijden, worden in de volksmond nogal eens ‘wildcrossers’ genoemd. Lekker makkelijk en ongenuanceerd, maar voor politici, overijverige politiecommissarissen en dito BOA’s vormt deze groep blijkbaar een prachtig doelwit. Zonder enig onderling overleg zijn er de afgelopen jaren in bijvoorbeeld Drente, Overijssel en Noord-Brabant grote politieacties geweest om die ‘wildcrossers’ in de kraag te grijpen. Daarvoor werden complete politiekorpsen gemobiliseerd en helikopters ingezet. De resultaten van dit soort acties waren meestal schrijnend en voer voor websites als geenstijl.nl. Een van die tonnen kostende acties leverde destijds twee bekeuringen op. Eentje voor een slecht leesbare kentekenplaat en eentje voor ontbrekende spiegels. Foei!
Toch weerhouden die falende, geldverslindende acties andere provincies er blijkbaar niet van om hetzelfde te willen gaan doen: enkele weken geleden werd ik nota bene gevraagd in een discussieprogramma op de lokale tv in Gelderland, met aan de andere kant van de tafel iemand namens Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten die de inzet van helikopters tegen motorrijders juist een goed plan vond. Voor mijn gevoel was ik in dit gesprek vooral bezig met het uit de weg ruimen van misverstanden, maar uiteindelijk zag ook de presentator (en ik hoop ook de kijkers) wel in dat dit weer een mooi staaltje van symboolpolitiek was. Schieten met een kanon op een mug, terwijl de halve wereld in brand staat en er overal bezuinigd moet worden…

Het meest bizarre is nog wel dat deze geluiden in Gelderland klinken, terwijl op hetzelfde moment in Noord-Brabant de twee motorbonden KNMV en MON met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, diverse gemeenten en politie gezamenlijk een initiatief zijn gestart om de vermeende overlast terug te dringen. Onder de noemer ‘Brabanders geven elkaar de ruimte’ wil men enerzijds motorrijders informeren en anderzijds de bevolking – en dan met name ‘de klagers’ – ervan bewust te maken dat allroads en offroads gewoon legaal op openbare wegen en zandpaden mogen rijden. Regiodirecteur Christ Rijnen van Natuurmonumenten: “‘Rust en ruimte in de natuurgebieden verhouden zich slecht met motorrijden over zandwegen en onverharde paden. Maar alleen verbieden en handhaven leidt duidelijk niet tot het gewenste resultaat. Daarom kiezen wij nu voor een andere koers en werken wij nu samen met de motorbonden om tot effectievere oplossingen te komen. Er zijn nu bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld voor de motorrijders. Handhaving blijft echter nodig, want er is helaas nog steeds een kleine groep die de regels aan de laars lapt en het verpest voor iedereen.”
Die richtlijnen zijn samengevat in een flyer die momenteel wordt uitgedeeld op plaatsen waar veel Brabantse motorrijders komen. Namens de KNMV en MON zegt Johan Becker: “Allroad- en offroad-rijders zijn gewone weggebruikers, die zich aan alle verkeersregels moeten houden. Maar in landelijke gebieden is soms niet altijd duidelijk waar je wel en niet mag rijden. Onze ervaring is dat de grote meerderheid goedwillend, maar onwetend is. Vandaar de flyer met twaalf adviezen: zo wordt onder meer aangeraden niet op drukke wandeltijden en op zondag in natuurgebieden te gaan rijden. Verder adviseren we een stille uitlaat op de motor te monteren en andere recreanten altijd stapvoets te passeren. Dat draagt bij aan de acceptatie. Met deze adviezen hopen we dat er meer onderling begrip ontstaat en de overlast dus beperkt blijft.“
Prima initiatief, dat wat mij betreft zo over heel Nederland uitgerold mag worden.

Eric Bulsink
Hoofdredacteur MotoPlus

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.