Nieuws

Warmdraaien 11/2011

In de vorige MotoPlus reageerde ik in deze column op een stemmingmakend artikel in Elsevier, waarin de motorfiets werd neergezet als een lawaaiig en stinkend vervoermiddel, dat bovendien ook nog eens bijzonder onveilig was omdat de bestuurders ervan veel ongelukken zouden veroorzaken. Hoewel vrijwel elke motorrijder beter weet en ook weet hoe belangrijk het is om defensief te rijden om te voorkomen dat je van de sokken wordt gereden, zit dit negatieve beeld helaas wel in alle lagen van de bevolking vastgeroest. En dat is erg jammer: motorrijden krijgt een slecht imago en bovendien moeten wij als motorrijders financieel bloeden.

Zelfs mensen die veel beter zouden moeten weten – zoals onze regering – laten zich namelijk niet langer leiden door cijfers en feiten, maar geven graag de voorrang aan hun onderbuikgevoel. Dus wordt er een belastingverhoging doorgedrukt onder het mom: “motorrijden is gevaarlijk en er gebeuren veel ongelukken, dus de motorrijder moet ook meer belasting betalen om de schade van die ongelukken voor de maatschappij te vergoeden”. Nonsens natuurlijk, maar voor Den Haag is het hun eigen waarheid. Dus werd afgelopen jaar zonder enig scrupules de zoveelste belastingverhoging voor motorrijders doorgevoerd. Een in november 2010 door de SP ingediend voorstel om het belastingplan te wijzigen om deze onterechte verhogingen voor motorrijders terug te draaien, werd totaal niet gesteund door de Tweede Kamer. De Motorrijders Actie Groep vroeg hierop tevergeefs de diverse fracties om een verklaring en stuurde ook nog een brief naar Frans Weekers, de staatsecretaris van Financiën.

Het antwoord van zijn ministerie was helaas een herhaling van zetten. Volgens hen is de motor een luxeproduct (dat is al zeer twijfelachtig, maar als het zo is dan ook graag boten, campers èn golfkarren naar rato belasten) en worden ook de maatschappelijke kosten van het motorrijden – letselschade en materiële schade ten gevolge van motorongelukken – door Weekers aangevoerd als motivatie om de wegenbelasting op motoren opnieuw te verhogen. Zonder dat we er erg in hebben gehad, zijn we in vier jaar tijd dus circa 40% meer wegenbelasting gaan betalen. Bovendien zijn veel ‘zuinige’ auto’s juist wegenbelastingvrij geworden! Als het ministerie met hun motivatie de plank niet zo vreselijk had misgeslagen, hadden we er hard om kunnen lachen, nu springen de tranen toch in je ogen bij het horen van zoveel onzin. Onzin die echter door het merendeel van de bevolking voor waar wordt aangenomen. En zolang de totale motorwereld niet eendrachtig een goed onderbouwd tegengeluid laat horen, wordt het beleid dus bepaald aan de hand van deze negatieve beeldvorming.
De belangenbehartigers voor motorrijders lijken momenteel echter vooral hun eigen belang te behartigen. Alleen de MAG laat in deze van zich horen, maar die hebben in mijn ogen ook iets goed te maken nadat ze een paar jaar geleden bij de kilometerheffing op het verkeerde paard hebben gewed. De juichstemming van geen belasting per kilometer op motoren sloeg snel om toen bleek dat het alternatief financieel veel slechter was. Zodat we nu dus met de gebakken peren zitten.

Misschien wordt het wel weer eens tijd voor een echte protestrit, net zoals in 1982 toen 20.000 motorrijders op 30 januari hun ongenoegen toonden tegen de invoering van de motor-BVB! Het hielp helaas niets, maar luchtte wel op. En zette het motorrijden positief op de kaart!

Eric Bulsink
Hoofdredacteur MotoPlus

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-

Gerelateerd nieuws

BMW wint aanbesteding politie

BMW wint aanbesteding politie

19 juni, 2024

BMW Motorrad heeft opnieuw de aanbesteding van de politie gewonnen, waardoor het naar verwachting de komende 7 jaar ...

Overig nieuws