Nieuws

Verlaging maximum snelheid: het is bijna zover

De stikstofdiscussie je ontgaan? Dan heb je de afgelopen maanden waarschijnlijk onder een steen geleefd, óf net als vele motoren een verkwikkende winterslaap gehouden.

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (kortweg PAS) is onder meer bepaald dat de maximum snelheid op autosnelwegen tussen 06.00 en 19.00 uur zal worden teruggeschroefd tot 100 km/uur (daar waar dat niet al gold natuurlijk). Tussen zeven uur ’s avonds en zes uur in de ochtend mag wel gewoon de huidige maximum snelheid worden gereden. De nieuwe bebording zal tussen 12 en 16 maart aanstaande worden geplaatst, waarna de maatregel ter plaatse ingaat. Mocht het weer het plaatsen van de nieuwe borden onverhoopt niet toelaten, dan zal dit tussen 26 en 30 maart alsnog gebeuren.

Vooralsnog betreft het een spoedmaatregel, het blijft echter de vraag of het een tijdelijke of definitieve maatregel betreft. Over hoeveel effect de verlaging van de snelheid heeft, lopen de ramingen namelijk nogal uiteen. Voorstanders verwachten dat onder meer de files zullen verminderen, en daarin is de stikstofuitstoot relatief gezien het hoogst. Tegenstanders trekken dit in twijfel en zien bovendien meer in alternatieve maatregelen, als bijvoorbeeld een slooppremie voor oudere voertuigen om een schoner wagenpark te realiseren. De tijd zal het leren…

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.