Nieuws

Veilig&verboden

Met groeienderegelmaat zie je motorpakken en -hesjes met led-verlichting. Het is voor consument en RAI-leden onduidelijk of verlichting op kleding toegestaan is. We hebben het ministerie van I&M om verduidelijking gevraagd.

In de wet staat hoe en wanneer een motorfiets op welke manier verlicht moet zijn. Over verlichting op motorkleding staat niets letterlijk in de wet, maar uit de tekst die beschrijft wat moet en mag blijkt ook wat niet mag. Binnenkort zal in de wet expliciet verlichting op motorkleding verboden worden.

De Regeling Voertuigen (RV) regelt van welke verlichting een voertuig moet of mag zijn voorzien en aan welke eisen die verlichting moet voldoen. De Regeling voertuigen bevat uit zijn aard geen voorschriften over verlichting die een bestuurder op enige andere manier dan aan het voertuig zelf mag of moet hebben.

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) regelt welke verlichting een bestuurder onder welke omstandigheden mag gebruiken. Het ligt voor de hand te denken dat die bestuurder daarbij de verlichting zal/moet gebruiken die hij krachtens de Regeling voertuigen aan zijn voertuig mag of moet hebben; dat het mogen of moeten hebben van het licht (RV) is gekoppeld aan het mogen of moeten gebruiken van het licht (RVV). En zo is het ook bedoeld.

Echter dat is nergens in de regelgeving zelf vastgelegd. In het RVV is bijvoorbeeld nergens vastgelegd dat als er sprake is van dimlicht dat moet worden gelezen als licht, bedoeld in het RV. En omdat die koppeling niet wettelijk is geregeld ontstaat het probleem.

Fietslampjes
In de Nota van Toelichting bij Stb. 2008, 406 is aangegeven dat de betrokken wijziging van art. 35 van het RVV t.a.v. de verlichting die fietsen en fietsers mogen hebben en gebruiken, ertoe leidt dat fietsers ’s-nachts of overdag niet langer verplicht zijn verlichting die op hun fiets is gemonteerd, te gebruiken, indien zijzelf fietslampjes dragen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. In het RVV zelf stond voorheen echter nergens dat de verlichting die fietsers mochten gebruiken op de fiets zelf moest zijn gemonteerd.

In de voertuigregelgeving was wel bepaald dat fietsen die bij nacht of overdag bij slecht zicht werden gebruikt, moesten zijn voorzien van verlichting die deugdelijk aan het voertuig was bevestigd. Echter ook hier was er geen eenduidige, directe koppeling in de regelgeving zelf tussen het mogen/moeten hebben van verlichting aan de fiets en het gebruik van alleen die verlichting. Maar uit de toelichting bij Stb 2008, 46 blijkt dat de wetgever die link wel heeft bedoeld. Die link is bij de betrokken wijziging van 35 RVV alleen voor de fiets expliciet losgelaten.

Verlichting motorkleding
Het bovenstaande betekent voor het gebruik van de motorjas of het hesje met lichtjes dat, hoewel het niet expliciet geregeld is, de wetgever er dus vanuit gaat dat de bestuurder van een motor alleen die lichten mag of moet gebruiken die hij krachtens de Regeling Voertuigen aan zijn motor zelf mag of moet hebben.

De bestuurder van een motor mag dus niet op enige andere manier lichten hebben en hij mag ze evenmin gebruiken. Bestuurders van een motor mogen dus de jas met lichtjes noch dragen, noch die lichtjes gebruiken.
bron RAI

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws