Nieuws

Onze wegen zijn te smal

Recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aangetoond dat de Nederlandse 80 km-wegen tot de smalste ter wereld behoren.

De stichting noemt een breedte van 2,75 meter per rijbaan, zoals zij die tijdens het onderzoek constateerde, ‘onverantwoord’.

De SWOV komt tot deze alarmerende conclusie in het onlangs uitgebrachte rapport ‘Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur.’ De krappe breedte van het zogenaamde ‘dwarsprofiel’ is voor een deel te herleiden naar het ‘Handboek Wegontwerp’ van het CROW, dat een minimumbreedte van 7,5 meter voorschrijft.

Volgens internationaal onderzoek zou dit minimaal 8,5 meter moeten zijn en is een minimumbreedte van 9,5 meter sterk aan te raden.

Het dwarsprofiel van een weg omvat elementen als rijbanen, rijstroken, redresseerstroken, rijrichtingscheiding, buitenbermen, parallelvoorzieningen, taluds/bermsloten en dergelijke.

Terugdringen aantal verkeersslachtoffers
Volgens de SWOV kan een verbreding van de rijstrook naar 3,3 meter een verschil maken van tien procent in het aantal verkeersslachtoffers. Om het aantal frontale botsingen verder terug te dringen pleit de stichting voor een betere rijrichtingscheiding op 80 km-wegen, onder meer door het gebruik van een zogenaamde ‘cable barrier’. Ironisch genoeg brengt zo’n fysieke barri

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws