Nieuws

Nieuwe verkeersregels voor motorrijders in Duitsland

In Duitsland worden er dit jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd in het verkeersreglement die ook hun weerslag hebben op motorrijders. Goed om te weten dus voor iedereen die graag een stukje gaat sturen bij onze oosterburen.

Zo kun je vanaf 2020 een nieuw verkeersbord tegenkomen dat zich richt op de bescherming van tweewielers. In plaats van het reguliere inhaalverbodsbord, waar twee auto’s op staan, zijn er op dit nieuwe bord een auto en fiets/motor op afgebeeld. Dit bord verbiedt het inhalen van alle tweewielers door voertuigen met meer dan twee wielen. Dus ook motorfietsen.

Het nieuwe bord zal vooral op gevaarlijke weggedeelten gebruikt worden, zoals knelpunten en hellingen. Het negeren van dit verbod leidt tot een boete van 150 euro.

De meeste andere wetswijzigingen zijn bedoeld om met name de fietsers ten goede te komen. Zo moet er in de toekomst, bij het inhalen van een fietser in de bebouwde kom, een minimale afstand van 1,5 meter worden aangehouden. Buiten de bebouwde kom zal de voorgeschreven minimale afstand twee meter zijn. Als er een fietspad aanwezig is, mag er tot acht meter voor kruisingen en afslagen, niet geparkeerd worden. Daarnaast wordt er een snelheidslimiet van 30 km/uur ingevoerd in fietszones. In deze zones mag het fietsverkeer op geen enkele wijze gehinderd worden.

Bestuurders die zonder toestemming gebruik maken van de Rettungsgasse – de strook voor hulpdiensten die bij incidenten gecreëerd wordt – zullen ook zwaarder bestraft worden. Iedereen dit hier ten onrechte gebruik van maakt, kan een boete van 100 tot 300 euro, een maand rijverbod en twee punten, krijgen.

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.