Nieuws

Minder geluid motorcross

De twee Nederlandse motorbonden KNMV en MON hebben op 2 mei tijdens het ONK motorcross in Varsseveld een convenant ondertekend, waarin zij hebben verklaard een nauwe samenwerking aan te gaan om een aanmerkelijke geluidsreductie van motocross motoren te realiseren. Er worden verregaande afspraken gemaakt voor het terugdringen van de geluidsproductie van crossmotoren, waarbij onder andere de sportreglementen op elkaar worden afgestemd.
De eerste maatregel zal ingaan op 1 januari 2011. Vanaf die datum geldt dat de maximale geluidsproductie van crossmotoren maximaal 94 dB(A) mag bedragen. Dit is een reductie van 6 dB(A) ten opzichte van de huidige norm. Deze geluidsreductie zal gelden voor alle (club)trainingen en wedstrijden (club, district, regionaal en nationaal) met uitzondering van het ONK van de KNMV en wedstrijden verreden onder auspiciën van de FIM, UEM en IMBA.
Patrice Assendelft, directeur van de KNMV, reageerde enthousiast nadat het convenant met zijn collega Johan Becker van de MON was getekend: “Ik ben blij
dat we tot deze overeenstemming zijn gekomen. Het is voor de motorsport, met name voor het open houden van reeds bestaande circuits, van evident belang dat we gezamenlijk het geluidsniveau structureel terugbrengen.”

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.