Nieuws

KNMV wil vanaf 1 juli weer racen en crossen in Nederland

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) wil, samen met Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF), dat er vanaf 1 juli weer geracet en gecrost kan worden in Nederland. Uiteraard onder strikte voorwaarden en volgens alle geldende coronamaatregelen.

Om dat voor elkaar te krijgen hebben de KNMV en KNAF samen een protocol opgesteld voor de organisatie van alle motor- en autosportwedstrijden die door beide organisaties zijn erkend en goedgekeurd. Het protocol voldoet volgens de clubs aan de RIVM-richtlijnen en uitgangspunt dat een eventuele versoepeling van regels nooit mag leiden tot een terugval in de coronacrisis.

Want om op 1 juli weer te mogen racen, is zo’n versoepeling wel nodig. Eigenlijk zijn alle sportwedstrijden in Nederland tot 1 september nog taboe. Trainingen zijn al wel toegestaan. Omdat er in het geval van motor- en autosport weinig verschil bestaat tussen een trainingssituatie en een daadwerkelijke wedstrijd, moet het volgens de KNMV en KNAF mogelijk zijn deze races weer toe te staan.

Auto- en motorsport zijn namelijk geen contactsporten en de deelnemers dragen altijd beschermende kleding en een helm. Het risico op besmetting is daardoor, zo laten beide partijen weten, nihil en zeker niet groter dan tijdens een training.

Of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee gaat in deze zienswijze, moet nog blijken. Het voorstel van beide organisaties ligt ter goedkeuring op het ministerie.

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.