Nieuws

Europees Parlement: ‘automatische remsystemen moeten motorfietsen detecteren’

De oproep van de gezamenlijke motorrijdersorganisaties om de veiligheid van motorrijders nadrukkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van elektronische hulpsystemen in auto’s, begint vruchten af te werpen.
Het Europees Parlement heeft gestemd over een belangrijk rapport over verkeersveiligheid, getiteld ‘Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU’. Dit is ook goed nieuws voor motorrijders, omdat sommige eisen die de FEMA stelde, hun weg vonden naar dit rapport.

Motorfietsen worden expliciet genoemd in een clausule over wijzigingen van infrastructuur (met name geleiderails) en de noodzaak van standaard maatregelen. Dit betekent dat het Europees Parlement het met de FEMA eens is dat weginfrastructuur en geleiderails in het bijzonder ook veilig moeten zijn voor motorrijders.

Motorfietsen worden expliciet genoemd in veiligheidsmaatregel 34, over automatische noodremsystemen. FEMA, KNMV en MAG hebben gevraagd om motorfietsen mee te nemen in de ontwikkeling en het testen van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), die al enkele jaren automatische noodremsystemen bevatten, omdat we van tests en van echte ongevallen hebben geleerd dat deze systemen vaak niet correct reageren op motorfietsen.

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie ook op om vanaf 2019 eCall te verplichten voor motorfietsen, vrachtwagens, bussen en touringcars. Dit betekent dat het Europees Parlement eCall-apparaten (verplicht voor nieuwe auto’s vanaf april 2018) ook op motorfietsen wil. We ondersteunen de installatie van eCall op motorfietsen onder voorwaarden. Naast privacyaspecten – die al goed zijn geregeld in de bestaande eCall-verordening vanaf 2015 – moet het ook betrouwbaar zijn (geen valse telefoontjes) en zijn aangepast aan de speciale behoeften van motorrijders.

Dolf Willigers, secretaris-generaal van FEMA en bestuurslid van de MAG, zegt: “Het is een goede zaak dat het Europees Parlement ook naar motorrijders heeft gekeken. We pleiten al jaren voor infrastructuur die ook veilig is voor motorrijders. We hebben al heel lang om duidelijke eisen voor geleiderails gevraagd. En Advanced Driver Assistance Systems in auto’s moeten goed reageren op motorfietsen. Ik ben erg blij met deze steun van het Europees Parlement.”

FEMA, KNMV en MAG bundelden eerder al de krachten en hebben regelmatig gezamenlijk overleg met de Nederlandse RDW, over de goedkeuringseisen voor auto’s die zijn uitgerust met ADAS. De motorrijdersorganisaties willen zeker weten dat motorfietsen van onze wegen gebruik kunnen maken zonder aangereden te worden als gevolg van een falend of slecht werkend noodremsysteem.

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.