Nieuws

Eendracht maakt macht

Op initiatief van de Verenigde ONK Race Teams (VORT) zijn de eerste stappen genomen om te komen tot een samenwerking tussen de ONK teams, de wegraceorganisatoren en de KNMV wegracecommissie.

Doel van deze samenwerking is het gezamenlijk initiëren van verbeteringen in het ONK wegrace in Nederland. Volgens de initiatiefnemers van VORT (website: www.vort-online.nl) is het juist nu noodzakelijk de handen ineen te slaan en gezamenlijk de schouders te zetten onder het stimuleren en promoten van het hoogste wegraceniveau in Nederland.

Ook de wegracesport heeft het op dit moment zwaar door de economische crisis in Nederland.

Hierdoor hebben de meeste teams op dit moment de grootste moeite voldoende sponsoren te vinden.  Daarnaast nemen de tegenstellingen toe in de gezamenlijke passie voor de motorsport bij teams, organisatoren en KNMV.

Door alle drie partijen wordt onderschreven dat teams, organisatoren en KNMV onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn in het Open Nederlands Kampioenschap wegrace. Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de wegracesport wordt de weg vrijgemaakt om gezamenlijk initiatieven te nemen voor de toekomst van het ONK.

Een eerste doel van de samenwerking is het onderling bespreekbaar maken van knelpunten van de teams, organisatoren en KNMV. Daarnaast wil men activiteiten starten om het ONK aantrekkelijker te maken voor motorsportfans en zullen er acties worden geïnitieerd om de onderlinge samenwerking tussen de teams, organisatoren en de KNMV-officials te verbeteren en onduidelijkheden weg te nemen.

Om aan deze doelstellingen te werken is er een Task Force ONK wegrace opgericht waarin de volgende personen deelnemen: Jan Rolfes en Oscar Walraven namens VORT, Jan Withag en Frank van der Linden namens de KNMV wegracecommissie en Hennie Lentink en Torleif Hartelman namens de organisatoren.

De Task Force is inmiddels begonnen met een knelpunteninventarisatie waarin o.a de onderwerpen zoals centrale inschrijving, centrale pitboxaanvraag en -toewijzing, vaste passen die overal geldig zijn en voor alle teamleden, meer rijtijd per raceweekeind, dubbele races, meer publiciteit en media-aandacht, meer diversiteit in de circuits en het verbeteren van het onderling respect besproken zijn.

Alle deelnemers hebben taken toebedeeld gekregen vanuit de knelpunteninventarisatie. Hieruit zal een actieplan worden gemaakt om de haalbaarheid en de bijbehorende consequenties duidelijk te maken. De Task Force is voornemens de uitkomsten zo breed mogelijk te bespreken met de ONK teams, organisatoren en KNMV.

bron: knmv, www.knmv.nl

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws