Nieuws

De PVV helpt…

De  PVV wil dat rijexamens die door de sneeuw zijn uitgesteld maar gepland stonden voor 19 januari worden afgenomen onder de oude regeling.

PVV-Tweede Kamerlid Machiel de Graaf: “Vanaf 19 januari gelden nieuwe eisen aan het motorrijbewijs, vanwege de EU. Door de sneeuw vallen mensen die goed gepland hebben alsnog onder de verscherpte EU-regels en dat wil ik graag voorkomen.”

De PVV heeft de volgende vragen gesteld aan Minister  Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu):
1. Bent u bekend met het bericht dat 1767 rijexamens niet door konden gaan vanwege de sneeuw?
2. Kunt u aangeven hoeveel motorrijexamens er in januari 2013 door de sneeuwoverlast zijn uitgesteld?
3. Deelt u de mening van de PVV dat motorrijexamens die vòòr 19 januari gepland stonden, maar uitgesteld zijn door de sneeuwoverlast, toch onder de oude regeling moeten vallen, ondanks het feit dat de examens pas na deze datum ingehaald kunnen worden? Zo nee, waarom niet.
4. Bent u bereid snel duidelijkheid te verschaffen door deze vragen snel te beantwoorden, liefst binnen een paar dagen?

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.