Nieuws

APK:de comissie, de leden

Wordt het nu ‘welles’ of ‘nietes’?

Op 18 december heeft de Transportcommissie van het Europees Parlement het zogenaamde pakket inzake de technische controle besproken.

Dit pakket bevat onder andere het voorstel om tot een Europese APK-plicht voor tweewielers te komen. De verschillende leden gaven wisselende signalen af. Tijdens de discussie werden meermaals de verschillende cijfers aangehaald over de verkeersongevallen waar motoren bij betrokken zijn. De cijfers van de Europese Commissie en die van de motorsportorganisaties liggen soms ver uit elkaar.

Diverse leden, onder wie de Duitse christendemocraat Ferber (EVP-fractie), gaven aan meer heil te zien in een richtlijn in plaats van een verstrekkende verordening. Een richtlijn zou dan de normen waaraan voertuigen moeten voldoen bevatten. Lidstaten krijgen in dat geval zelf de ruimte om dit te faciliteren. Enkele leden vanuit de groene fracties lieten weten dat een verordening meer mogelijkheden biedt voor aanvullende maatregelen op milieugebied. Andere leden, onder wie de Brit Phil Bennion (ALDE-fractie), maakte kenbaar dat het voorstel meer recht moet doen aan de verschillen tussen de lidstaten.

In haar reactie gaf de Europese Commissie aan vast te houden aan haar oorspronkelijke voorstel. Het voorstel sluit immers aan bij de wens van het Europees Parlement om auto’s en tweewielers meer als gelijken te beschouwen. De Commissie heeft daarbij bewust gekozen voor een verordening. Deze is strenger en daardoor beter te handhaven. In maart 2013 spreekt de Transportcommissie verder over dit onderwerp. Dan moeten de leden ook hun amendementen indienen.

Op donderdag 20 december wordt dit voorstel ook door de Europese transportministers besproken. Het standpunt van de lidstaten, op het gebied van de APK-keuring voor motoren, staat bijna haaks op het voorstel van de Europese Commissie. Ook lijkt een meerderheid van de ministers voorstander te zijn van een richtlijn in plaats van een verordening. Dit kan mogelijk leiden tot een langdurig onderhandelingsproces tussen de Parlement, Commissie en Raad.

… wat je ver ook van zeggen kan: zeg niet dat er niet genoeg van onze euro’s aan vergaderen worden besteed.

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.