+ Plus

Speakers Corner: APK voor motoren

Alarmfase rood in motorland, begin december, toen bekend werd dat de Europese vereniging van motorfabrikanten (ACEM) druk in Brussel aan het lobbyen is om een uniforme Europese APK-regeling voor motoren, bromfietsen en scooters van de grond te krijgen. Dit om, volgens de ACEM, opgevoerde en slecht onderhouden motoren van de wegen te weren. Mocht deze regelgeving er komen, dan zal ook Nederland, een van de weinige Europese landen dat geen APK voor gemotoriseerde tweewielers kent, overstag moeten. In deze ‘Speakers Corner’ kunnen belangrijke voor- en tegenstanders hun mening ventileren. En uiteraard ontbreekt ook de stem van de ‘gewone’ motorrijder niet. CAMIEL EURLINGSMinister van Verkeer en Waterstaat‘’Een APK voor motorfietsen is niet voorgesteld. De reden daarvoor is dat het gebruik van motorfietsen in Nederland minder omvangrijk is en meer recreatief van aard dan elders in de EU, waardoor motorfietsen hier doorgaans goed zijn onderhouden; ongelukken met motoren zijn dan ook zelden het gevolg van gebrekkig onderhoud. Ook zijn APK’s een weinig geschikt instrument voor de controle van geluidsproductie.’’[Bild Min. Eurlings + KNMV, es geht um die Person ganz rechts. Davon brauchen wir das Portrat]PATRICE VAN ASSENDELFTAdjunct-directeur KNMV‘’De KNMV is op z’n zachts gezegd ‘not amused’ over het pleidooi van de ACEM voor een EU-richtlijn voor het keuren van motoren en bromfietsen. Als die regel er komt dan moeten ook in Nederland en België – nu nog de twee enige landen waar geen periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers is – brommers en motoren naar de APK-keuring.’’‘’Dit voorjaar hebben we de discussie tot in den treuren gevoerd met de Nederlandse politiek. Na het horen van onze argumenten hebben zowel verkeersminister Eurlings als een meerderheid van de Kamer uiteindelijk aangegeven dat er geen APK voor motoren hoeft te komen. Werd de discussie toen opgestart onder de noemer geluid, komt nu de veiligheid naar boven. En dat terwijl er in een wetenschappelijk rapport staat dat slechts in 0,8% van de gevallen de technische staat van het voertuig oorzaak was bij een ongeval. Iedere motorrijder zorgt ervoor dat zijn voertuig in goede staat is en dat hij regelmatig bij de dealer langs gaat. Ik ken geen motorrijders die op dat punt risico nemen.’’‘’Het lijkt er dan ook op dat dit pleidooi z’n oorsprong vindt in de problematiek met gemotoriseerde tweewielers met minder dan 50 cc motorinhoud. Het is dan ook extra wrang dat alle tweewielers over een kam worden geschoren. Dit zou een onnodige lastenverzwaring voor motorrijders met zich meebrengen en daar verzetten we ons tegen. We zullen tevens aan minister Eurlings vragen om in Europees verband ons pleidooi van het afgelopen voorjaar, datgene wat hij in de Kamer bevestigd heeft, uit te dragen.’’ [Bild nicoperk_mag]NICO PERKVoorzitter Motorrijders Actie Groep (MAG)‘’We worden regelmatig geconfronteerd met voorstellen tot invoering van een verplichte jaarlijkse keuring (APK) voor motoren. De voorstanders zijn meestal politici die over onze rug willen scoren, daarbij niet gehinderd door enige kennis van zaken. Het moet volgens deze volksvertegenwoordigers de verkeersveiligheid vergroten. Er is echter aangetoond dat minder dan één procent van de motorongevallen te wijten is aan een technisch mankement. Dat argument kan dus terug naar het land der fabelen. Het is ook nog maar de vraag of dat ene procentje bij een keuring te constateren is. Gaan we de hele motor demonteren?’’ ‘’Nederland is één van de zeven landen in de Europese Unie waar geen APK-verplichting bestaat. We zijn daarmee een positieve uitzondering maar behoren tot de minderheid. Aangezien het veiligheidsargument niet staande te houden is, wordt de laatste tijd gezocht naar andere redenen om toch een APK door te drukken. Daarbij zien we geluidshinder en andere onderwerpen opduiken. Je moet toch ongelofelijk naïef zijn om te beweren dat je mogelijke geluidshinder kunt tegengaan door een jaarlijkse keuring. Het is bovendien nog lang niet waterdicht wetenschappelijk aangetoond of en zo ja welke nadelige effecten motoren hebben op het milieu.’’ ‘’De politiek heeft recentelijk een bondgenoot gekregen in de ACEM, die zich opwerpt als nieuwe voorvechter voor een beter milieu en dit wil bereiken door een verplichte APK. Heeft dat misschien te maken met de gegarandeerde extra omzet voor keuringgerechtigde dealers of andere aangesloten bedrijven? Er zijn alleen al in ons land meer dan 600.000 motoren geregistreerd. Per keuring à € 50,- (?) is dat al gauw 30 à 40 miljoen euro. Deze organisatie heeft ook al laten doorschemeren dat brom- en snorfietsen niet goed onderhouden worden. Een nieuwe APK-markt voor de toekomst? Zo kunnen we raden waar het werkelijk om gaat. Gewoon met hun vingers in onze portemonnee zitten, met steun van de overheid. De MAG zal alles in het werk stellen om een APK voor motoren aan te vechten. We hopen dat de motorrijders zich niet willen laten lummelen door de industrie en de politiek. Het wordt tijd dat iedereen een keer inziet dat we daarom één front moeten vormen.’’ [Bild: DM-#283922-v1-Foto_MMA_op_motorscooter, Ausschnitt mit Logo machen]MAURICE MANDERSManager BOVAG Tweewielerbedrijven‘’BOVAG staat open voor een gesprek over een periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers. Daarbij moet goed worden afgewogen of de kosten letterlijk en figuurlijk opwegen tegen de baten. Wegen de kosten van het optuigen van een systeem voor APK en de prijs die brommer- en motorbezitters moeten betalen voor zo’n APK op tegen maatschappelijke winst die te boeken is op gebied van veiligheid en milieu? Niemand zit immers te wachten op onnodige kostenverhogingen voor brommer- en motorrijders.’’ ‘’Aangezien de APK van oudsher eerst en vooral een veiligheidskeuring is, ligt het voor de hand tijdens een APK voor brommers en motoren de meest noodzakelijke veiligheidspunten te controleren. Denk daarbij aan remmen, banden en verlichting. Daarnaast is het het overwegen waard om ook milieuaspecten (uitstoot) en geluidsoverlast mee te nemen in zo’n APK voor gemotoriseerde tweewielers. Wat betreft lawaai is strengere handhaving van de politie overigens ook een goede mogelijkheid om de overlast terug te dringen. En waar het gaat om beperking van de uitstoot is snelle invoering van strengere emissie-eisen (euro-normen) voor zowel brommers als motoren ook een goed middel om winst te boeken.’’ ‘’Kortom een APK voor gemotoriseerde tweewielers is niet zaligmakend, maar kan mogelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Nader onderzoek, ervaringen in het buitenland en een stevige Nederlandse discussie met betrokkenen moeten hierin meer klaarheid brengen. BOVAG gaat de discussie graag aan.’’ ,[Bild: nfp081514-088]EUGÈNE C. DAAMSSecretaris Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging‘’De RAI Vereniging ondersteunt een APK voor gemotoriseerde tweewielers en daar is een hele logische aanleiding voor. Wanneer we als industrie kijken naar de totale omvang van het rijdende park, praten we over 33 miljoen voertuigen. We verwachten dat dit in de komende jaren, per jaar, met ongeveer 1 miljoen eenheden groeit. De reden voor deze groei is gelegen in het feit dat de mobiliteit van de (nabije) toekomst en de mobiliteitsproblemen van nu voor een groeiend aantal mensen reden zijn om gebruik te (gaan) maken van het enige voertuig wat ze snel, veilig, zuinig en goedkoop vervoert. Reden genoeg om aan te nemen dat er veel meer woon-werk en zakelijk gemotoriseerd tweewielerverkeer zal ontstaan. Dat zal onherroepelijk invloed hebben op de verkeersveiligheid en het milieu. Als fabrikanten moeten we deze kansen omarmen en de daarbij behorende uitdagingen aangaan.’’ ‘’Ten aanzien van de verkeersveiligheid hebben we als industrie een “Safety Plan for Action” gestart. In dit plan richten we ons zowel op het product, als op de berijder als op de infrastructuur. Het in 2004, middels ondertekening van het European Road Safety Charter, door de fabrikanten afgegeven “Brake Commitment”, is een voorbeeld van de verantwoordelijkheid die we als industrie hebben genomen. Het komt er op neer dat in 2010 het merendeel (+ 50%) van de wegmotoren uitgerust zal zijn met een “Advanced Braking System” en in 2015 moet dit 75% zijn.’’ ‘’Een ander belangrijk punt is de zichtbaarheid. Zo hebben in 2003 alle bij ACEM aangesloten fabrikanten afgesproken dat het licht alleen nog kan worden uigezet door het contact uit te schakelen. Als derde punt pleiten we voor extra maatregelen ter voorkoming van opvoeren. Ook hier hebben we een voorkeur voor wettelijke regulering.’’ ‘’Naast verkeersveiligheid is het milieu belangrijk. Als industrie willen en kunnen we niet voor onze verantwoordelijkheid weglopen. Wat we voorstellen is zorgen voor een accurate en specifieke periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers die betrouwbaar is en buiten elke discussie staat. Als we kijken naar de uitstoot van schadelijke stoffen zitten we met bromfietsen en scooters op Euro 2 en met motorfietsen op Euro 3. De uitstoot is al gigantisch gereduceerd, maar als het aan ons ligt gaan we voor bromfietsen en scooters in 2012 naar Euro 3 en met motorfietsen naar Euro 4. Aansluitend zou dan in 2015 Euro 5 voor motorfietsen moeten gaan gelden.’’‘’Een ander punt van zorg is de geluidsoverlast. Ook al wordt deze veroorzaakt door een minderheid, toch heeft het een negatieve invloed op ons imago. Daarom pleiten we voor een gelijke behandeling, handhaving en regulering tussen eerste montage en de aftermarkt.’’‘’Als industrie stellen we voor om de veiligheid, waar mogelijk, op een nog hoger niveau te brengen, het milieu te sparen en het gebruik van gemotoriseerde tweewielers als hobby én als onderdeel van de mobiliteit te bevorderen. Hierbij spelen we als industrie een actieve rol en roepen we overheden en andere belanghebbenden op deze initiatieven te ondersteunen. Een wereldwijde harmonisatie van héél véél regels moet bijdragen aan een betere en eenvoudiger regulering. Dit zal zorgen voor een uitdagende, innovatieve en competitieve industrie waar veel mensen dagelijks met plezier hun boterham verdienen.’’‘’Dit alles is er de reden van dat wij voorstellen om ook gemotoriseerde tweewielers onder te brengen in de ‘Roadworthiness Test Directive (96/96/EC)’. Al deze punten zijn van zo’n groot belang dat dit vraagt om een structurele en professionele controle. Niet alleen de industrie heeft daar belang bij, maar de gehele gemotoriseerde tweewielerbranche, inclusief rijders.’’ [Ganz an die unterseite von die Spread. Uber zwei Seiten…ein bischen in ‘Telex-form’.]FORUM SOUNDBITESIn het forum van onze website konden MotoPlus-lezers hun mening over deze kwestie kwijt. Een bloemlezing: De technische staat van een motor is een te verwaarlozen ongevaloorzaak. Of ik nu met 80 of 160 pk onderweg ben, in beide gevallen is het toch echt de bekwaamheid van de rijder die bepalend is. En laat die nou net niet APK gekeurd worden.Een pure geldkwestie. Motoren worden in het algemeen goed onderhouden en gekoesterd, soms nog meer dan de partner….Daar gaan we weer! Nu de centen uit de zak kloppen van motorrijders die meestal alleen zomers rijden. En niet meer dan 1.000 km per jaar! Het is te triest voor woorden.Stel dat je motor in januari gekeurd moet worden en er ligt sneeuw en/of pekel? Er zijn ook zat mensen die hun motor in de winterstop doen, uit de verzekering etc. Moet je dat dan allemaal weer terugdraaien? Dat de BOVAG voor is begrijp ik; kassa!En weer een regeltje erbij. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet!Wat een onzin. Slechts bedoeld om de branche brood te geven en de parallelmarkt de nek om te draaien.Zullen we dan ook maar gelijk winterbanden introduceren voor de motor?Ik ben in het bezit van drie oldtimers. Ze hebben twintig jaar zonder kosten in mijn garage gestaan. Drie jaar terug kwamen de verplichte kentekenkosten en verplicht verzekeren en nu weer extra kosten voor een APK.Denk je goedkoop op een scooter te rijden en denk je aan het milieu, pakken ze je weer in de portemonnee.Het zou wel nuttig kunnen zijn om het opgevoerde motoren en brommers van de straat te krijgen, iets wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid, maar verder is het gewoon een middel om mensen verplicht naar de garage te krijgen. Als een motor een beurt krijgt, wordt ‘ie beter nagekeken dan een auto. Alles wat niet in orde is, wordt meteen gerepareerd en dus is een APK volkomen overbodig. Tot op zekere hoogte is er niks mis mee. Soms zie je barrels rondrijden die een gevaar voor de medeweggebruiker opleveren. Waarom mag je die niet controleren en zo troep van de weg halen?Als het in het voordeel van de staatskas is, weten ze niet hoe snel ze zoiets moeten invoeren. Ja, moet van de Europees Unie. Als het in het nadeel van de staatskas is (opheffing BPM) dan mogen ze ineens hun eigen beleid voeren.

Gerelateerde artikelen

Lezerstest 2024 BMW-modellen

Lezerstest 2024 BMW-modellen

23 mei, 2024

Veel nieuws op GS-front bij BMW dit jaar. Uiteraard was daar het nieuwe vlaggenschip, de R1300GS, maar de Duitse ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-