+ Plus

Column Nico Perk

Er was eens een land waarvan de politieke leiders, zoals ministers, staatssecretarissen en Kamerleden, hun taak jaar in jaar uit naar behoren vervulden en daarbij zelf normen als eerlijkheid en integriteit respecteerden. Jammer dat dit nu al het einde van het sprookje moet zijn…. De realiteit is namelijk dat wij al vanaf 2007 opgezadeld worden met een jaarlijks buitensporig verhoogde MRB (Motor Rijtuigen Belasting). De overheid motiveert deze tariefsverhogingen met de onzinnige onderbouwing dat wij via deze belasting moeten betalen voor de maatschappelijke kosten die het gevolg zijn van motorongevallen. Daarmee zijn wij overigens een elite-eenheid geworden, namelijk de enige groep weggebruikers die dit rechtstreeks doorberekend krijgt. Een ook hierbij gebruikt, maar misplaatst argument is de stelling dat een motor een luxeartikel is. “Iets wat een automobilist er bij heeft.” Dat zal soms inderdaad zo zijn, maar geldt zeker niet voor alle berijders. Diezelfde overheid weet en erkent dat bij 63% van de motorongevallen de motorrijder/ster niet zelf de veroorzaker is. Deze cijfers zijn tevoorschijn gekomen als resultaat van een groot Europees onderzoek (MAIDS). Hiervoor zijn over een paar landen verspreid bijna duizend motorongevallen geanalyseerd. In antwoord op vragen hierover antwoordde het ministerie van Financiën dat men daar de schuldvraag ‘niet relevant’ vindt. Het gezonde principe ‘De vervuiler betaalt’ (in dit geval de veroorzaker), wordt daarmee overboord gegooid. Voor wie het niet meer weet: de MRB is vanaf 2007 jaarlijks gemiddeld met 13% gestegen. In Noord-Holland was dit in 2007 € 54,-. In 2013 € 112,-. Het resultaat is dat niet de veroorzakers van verkeersongevallen, maar de slachtoffers daarvan (motorrijders) door deze opstelling nu ook nog een keer collectief de rekening gepresenteerd krijgen. Een automobilist rijdt jaarlijks gemiddeld 13.300 km en betaalt in 2013 voor de kleinste auto ongeveer 120 euro aan MRB. Dat komt uit op minder dan 1 eurocent per kilometer. Een motorrijder rijdt gemiddeld 3.800 km per jaar en betaalt daarvoor in 2013 ook ongeveer dit bedrag aan MRB, afhankelijk van de provincie waar het kenteken geregistreerd staat. Per gereden kilometer komt dat neer op ongeveer 3,4 eurocent. Het is niet de bedoeling dat het opgevat wordt als een hetze tegen automobilisten, maar deze eenvoudige rekensommetjes laten zien hoe scheef de verhouding tussen de MRB voor auto’s en motoren tegenwoordig gegroeid is. Als de overheid voor automobilisten dezelfde zienswijze zou hanteren als voor motorrijders, zouden er miljarden extra aan MRB betaald moeten worden door deze groep weggebruikers. Dat zijn namelijk de maatschappelijke kosten die ontstaan door verkeersongevallen met auto’s. Het gaat dan niet alleen over dodelijke verkeersslachtoffers, maar ook over medische kosten en materiële schade. Daarbij kunnen nog de verloren arbeidsuren worden opgeteld en staan gigantische aantallen automotoren in files voor niets brandstof te verbruiken en het milieu te belasten. Wie de dagelijkse filemeldingen volgt, hoort dat ze voornamelijk ontstaan door automobilisten die aanrijdingen veroorzaken of motorpech hebben. Het lijkt er op dat het ministerie van Financiën dit ook niet relevant vindt en accepteert als normaal gegeven. Misschien heeft het er mee te maken dat het aantal automobilisten tegenwoordig zo groot is dat geen enkele partij het aandurft om ze net zo aan te pakken als motorrijders. Sommige instanties hebben de totale maatschappelijke schade geraamd op ruim 1 miljard per maand. Dat zou omgerekend per autokenteken een extra MRB van € 125,- per maand betekenen! Tip voor onze minister van financiën: Behandel dit op dezelfde manier zoals met ons gebeurt. Het begrotingstekort is dan ook meteen weggewerkt. Maar dat gebeurt alleen in echte sprookjes. Nico Perk Nico Perk was sinds 1997 actief binnen de Motorrijders Actie Groep, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter. Een functie die hij dit voorjaar heeft neergelegd. Nico hield al die jaren een straffe vinger aan de pols als het ging om Europese en nationale wet- en regelgeving voor motorrijders en zaken als de Motor-APK en de motorvriendelijke vangrails. Als kritisch volger van de politiek zal Nico de MotoPlus-lezers vanaf nu regelmatig in een column bijpraten.

Gerelateerde artikelen

Eerste Test Yamaha XSR900GP

Eerste Test Yamaha XSR900GP

9 mei, 2024

Seks op wielen; de Yamaha XSR900 GP is niets minder. Typisch een motorfiets die je zo uit de folder koopt. Of is ...
Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-