Tariefkaart 2019

ALGEMENE GEGEVENS

Titel: MotoPlus
Uitgegeven door: Volgas producties BV
Verschijningsfrequentie: 24x per jaar
Verschijningsdag: Vrijdag
Advertentieverkoop/ Marketing: Volgas producties BV
Ruud Holterman
T 088-6686709
M 06-52 478 779
Ruud@motoplus.nl
Sebastiaan Horsman
T 0315-270 332
M 06-23089836
E Sebastiaan@motoplus.nl
Fax 088-6686737
Postbus 90
7050 AB Varsseveld 
Abonnementsprijs per jaar:  € 81,00
Losse nummerprijs: € 3,99
Termijn van inzending: Zie voor uiterste inleverdata verschijndata 2019
Annuleringstermijn: Gelijk aan sluitingsdatum zoals op verschijningsdata 2019
Materiaal aan: MotoPlus
Postbus 90
7050 AB Varsseveld

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenwerk Omslag
Drukprocede: Rotatie offset Rotatie offslag
Papiersoort: 60 grs. h.v. gesat. maco 150 grs h.v. gesat. maco
Bladspiegel: 230 x 300 mm (b x h)
Zetspiegel: 203 x 264 mm (b x h)
Advertentiemateriaal: Digitale bestanden in het bestandsformaat
Certified PDF tijdschriften Nederland welke is afgestemd op het drukprocedé van de desbetreffende titel en moet volledig overeenkomen met de specificaties van de drukkerij
Verspreide oplage: 25.000 ex.

FORMATEN EN AFMETINGEN IN MM

Zetspiegel formaat Breedte x hoogte
1/16 46 x 60 Liggend
1/8 98 x 60 Liggend
1/8 46 x 128 Staand
1/4 46 x 264 Staand
1/4 203 x 60 Liggend
1/4 98 x 128 Vierkant
1/2 98 x 264 Staand
1/2 203 x 128 Liggend
1/1 203 x 264

 

Bladspiegel formaat Breedte x hoogte
1/2 230 x 146 Liggend
1/2 111 x 300 Staand
1/1 230 x 300
2/1 460 x 300
+ 3mm afloop aan elke kant

 

FULL COLOR ADVERTENTIETARIEVEN

Losse prijs per plaatsing in euro’s, excl. BTW
1x 6x 13x 26x
 1/16 pag 145 143 135 124
1/8 pag 265 260 245 225
1/4 pag 475 465 440 404
1/2 pag 850 833 786 722
1/1 pag 1.500 1.470 1.388 1.275
2/1 pag 2.800 2.744 2.590  2.380
* prijzen zijn exclusief 15% buro korting.
Aflopend
s.v.p. 5mm toevoegen in verband met de afsnede
1/1
2/1

Plaatsingswensen
Indien de opdrachtgever een speciale positie in een bepaalde editie wil vastleggen en MotoPlus na voorafgaand overleg daarmee instemt, geldt voor deze plaatsingseis een toeslag van 15% op de brutoprijs per plaatsing. Bij annulering blijft toeslag verschuldigd. MotoPlus is niet gebonden t.a.v. alle overige plaatsingswensen. Een optie voor een speciale positie in een bepaalde editie geldt ten hoogste 14 dagen na datum bevestigd door MotoPlus en vervalt dan.

Bijzonderheden
Plusproposities en bijzondere advertentiemogelijkheden: op verzoek worden gedetailleerde gegevens verstrekt.

Download: saleskaart MotoPlus 2018

 

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.