Nieuws

Weekers is trots!

Voor de klassiekerliefhebbers: De kogels zijn door de diverse kerken. En raadt eens wat? Het gaat ons weer kosten!

Hierbij integraal de brief van Staatsecreetaris Weekers. Hij is trots op het behaalde resultaat.

Wij zien er maar 1 voordeel in: alle centen*** die uit de meest scharrige redenen roetwalmende diesels kochten die zo verontreinigend zijn dat ze in Duitsland uit het verkeersbeeld werden gebannen, die zijn hun voordeel kwijt. De hoogovens krijgen binnenkort dus een hoop ouwe diesels te eten.
Enm elke auto scheelt er weer eentje.

Daar komt’ie:

Geachte voorzitter,

In het Algemeen Overleg Belastingplicht overheidsbedrijven; Fiscale moties en toezeggingen van 17 april jl. is onder meer gesproken over mijn brief van 15 april jl. over afschaffing van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Tijdens dat overleg heb ik toegezegd een ultieme poging te doen om met de oldtimerbranche tot overeenstemming te komen teneinde het hobbymatig gebruik van rijdend cultureel erfgoed te ontzien. Ik zou daarover de Kamer uiterlijk vandaag informeren zodat de oldtimerbranche zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over de fiscale behandeling van de oldtimer met ingang van 1 januari 2014.

De afgelopen week is intensief overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche, te weten de FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG. Het verheugt mij u te kunnen melden dat we uiteindelijk tot een breed gedragen alternatief zijn gekomen dat door de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche wordt gesteund en dat naar mijn oordeel past binnen het verzoek en de kaders die uw Kamer heeft aangegeven. Dit alternatief ziet er als volgt uit.

Er geldt vanaf 1 januari 2014 vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Het betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.