Nieuws

RAI Vereniging wil naar 30 km/uur in bebouwde kom

De RAI Vereniging wil dat de standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Op die manier moet het aantal verkeersslachtoffers verder teruggedrongen worden, aldus voorzitter Steven van Eijk. Daarnaast wordt met een lagere maximumsnelheid ook de geluidsoverlast beperkt.

Nu de mobiliteit in steden steeds verder onder druk komt te staan, groeit ook het risico op ongelukken. Daarnaast komen er steeds nieuwe typen voertuigen. “Allemaal ontwikkelingen die we moeten omarmen, maar ook hun keerzijde hebben. Willen we al dit verkeer veilig door de stad loodsen, dan moet de snelheid op de weg omlaag. Zeker nu na de snelle elektrische fiets, ook de snorfiets in bepaalde gemeenten naar de rijbaan wordt verbannen. Om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet op deze wegen 30 km/uur de norm worden”, aldus Van Eijck.

Hoewel het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren gedaald is, is het volgens de RAI Vereniging nog niet voldoende. “We zien namelijk dat het aantal (zwaar)gewonden juist toeneemt. Het verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt bij aan het terugdringen van ongelukken. Immers, ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid. Op moment dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.”

Uit onderzoek naar de invoering van 30 km/uur zones in de periode 1998-2008, blijkt dat er naar schatting 51 tot 77 minder doden zijn gevallen. “Gemeenten moeten daarom bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid veel meer inzetten op de uitbreiding van 30 km/uur zones.”

(Foto: Sebastiaan ter Burg/Flickr)

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.