Nieuws

De MAG stemt VOOR!

De MAG staat achter de aanbevelingen van RAI Vereniging en BOVAG aan de politieke partijen om het gebruik van gemotoriseerde tweewielers voor woon-werkverkeer financieel en fiscaal te stimuleren.

Uit een telefonische toelichting van RAI-secretaris Gemotoriseerde Tweewielers Gemma Warmerdam blijken RAI Vereniging en BOVAG ook zwaardere motorfietsen hierbij niet op voorhand uit te sluiten.

Al langer geeft de MAG aan dat motorfietsen een goed alternatief vormen voor de auto in het woon-werkverkeer. Door de grotere flexibiliteit in het verkeer en door het geringere oppervlaktegebruik neemt de motor in het verkeer en bij parkeren veel minder plaats in dan de auto. Door de ontwikkeling van schonere motoren en elektrisch aangedreven motorfietsen en motorscooters zal de inzetbaarheid van motorfietsen in het woon-werkverkeer alleen maar toenemen.

Het pleidooi van RAI Vereniging en BOVAG om te komen tot een integrale visie op de rol van de tweewieler in mobiliteitsvraagstukken krijgt daarom de steun van de MAG.

Dit geldt ook voor de vraag naar een passende infrastructuur om alternatieve brandstoffen te kunnen innemen, waardoor de mogelijkheden voor echt schone motorfietsen alleen maar groter worden.

www.mag-nl.org

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.