Nieuws

APK…

… the never ending story.

Gewoon, om op de hoogte te blijven wat er met ons belastinggelkd gebeurt. Er wordt mee vergaderd:.

Afgelopen donderdag zijn in Brussel de Europese transportministers bijeengekomen. Tijdens de vergadering werd het pakket inzake de technische controle besproken. Dit pakket bevat o.a. het voorstel om een APK-keuring in te voeren voor tweewielers.

De KNMV heeft zich daar altijd tegen verzet. Met succes, zo blijkt. Nadat de Tweede Kamer en Minister Schultz – van Haegen onze wensen al hadden overgenomen, blijken nu ook de Europese ministers zich in grote meerderheid tegen de Europese APK-plicht voor motoren te keren.

Vorige week lieten we al weten dat er een grote kans is dat de ministers uit de 27 lidstaten van de Europese Unie zich ook tegen deze bepaling zouden keren. Vandaag werd duidelijk dat in ieder geval 20 lidstaten, waaronder Nederland, deze bepaling uit het voorstel van de Commissie willen hebben. Vooral Italië wilde echter wel vasthouden aan de invoering van een Europese APK-plicht. De Europese Commissie, bij monde van Eurocommissaris Siim Kallas, sloot zich daarbij aan.

Ook stellen de ministers voor het totale pakket niet langer als verordening voor te leggen, maar als richtlijn. Hierdoor worden lidstaten vrijer gelaten in het implementeren van de maatregelen uit het pakket.

Uiteindelijk oordeelde de vergadering van ministers dat ze deze mening (een zogenaamde algemene oriëntatie) gaan voorleggen aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. In het nieuwe jaar spreekt het Parlement zich uit over het voorstel. Afhankelijk van hun positie wordt het voorstel aangepast of wordt, indien de meningen te ver uit elkaar liggen, een onderhandelingsproces gestart.

 

bron:KNMV

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.