Nieuws

50 miljoen om gevaarlijke wegen veiliger te maken

Minister Cora van Nieuwenhuizen trekt 50 miljoen euro uit om de als gevaarlijk te boek staande wegen buiten de bebouwde kom veiliger te maken. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De minister van Infrastructuur wil het geld vooral gebruiken om de bermen langs deze ‘dodenwegen’ aan te pakken.

Bijvoorbeeld door obstakels als bomen weg te halen of het plaatsen van een geleiderails. ,,Dat kan het verschil maken of je levend van een ongeluk afkomt of niet”, vertelt ze in de krant. 25 miljoen gaat naar het aanpakken van N-wegen. De andere 25 miljoen wordt gebruikt voor de verbetering van provinciale wegen, dit bedrag zal door de provincies worden aangevuld tot 100 miljoen euro.

De investering van Van Nieuwenhuizen past binnen de ambitie die ze heeft uitgesproken om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar maximaal 500 per jaar. In 2016, de laatste keer dat de balans werd opgemaakt, stond dat aantal nog op 629 verkeersdoden.

Overig nieuws

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.