+ Plus

Reizen: in vijf maanden door West-Europa

Ja, ze zijn “een setje”, zijn Edith van Doorn en Carla Ligtermoet meteen maar duidelijk. Geen alledaags setje, trouwens. Weinig van die setjes gaan immers vijf maanden met twee motoren op pad. Van het zuidelijkste puntje in Spanje naar het noordelijkste Noorwegen. Soms kregen ze nog te maken met hulpvaardige mannen. “Hebben we maar gevraagd of ze koffi e wilden zetten.”Ze zijn thuis in Purmerend. Maareigenlijk verstaan Carla Ligtermoet en Edith vanDoorn de kunst om zich op veel plekken thuiste voelen. Gewoon, door zichzelf te zijn. Dankun je ver komen, letterlijk en fi guurlijk. Vorigjaar rolden er in vijf maanden 18.476 kilometersonder de wielen van Carla’s Suzuki Intruder 800en Edith’s BMW GS1200 door. “Wij hebben hetervaren als normaal”, zegt Carla. “Maar veelanderen zien het toch iets heel speciaals. Eneigenlijk zijn we nu ook heel trots dat we hetgedaan hebben. Eigenlijk zijn we veel stoerderdan Ewan McGregor en Charlie Boorman tijdenshun ‘Long Way Down’. Die hadden een cameraploegen volgauto’s achter zich aan. Wij hebbenhet alleen gedaan.”Carla en Edith gaan al veertien jaar met demotor op vakantie door heel West-Europa. Bestbijzonder, vooral gezien Carla’s voorgeschiedenis.Ooit had ze een vriendje met een motor.“Toen de verkering uit ging, heb ik tegen mezelfgezegd dat ik nóóit meer op een motor zoustappen. Maar ja, toen leerde ik Edith kennen.”En die zat al vanaf haar zestiende op de brommer,haalde haar autorijbewijs en rijdt inmiddelsook al ruim twintig jaar motor. Een beetje genetischbepaald was het misschien. “Als heel kleinmeisje zat ik tussen m’n vader en moeder in opde motor of voor op de tank.” Toen ze elkaarleerden kennen, stapte Carla achter op bij Edith.Toen bleek dat ze in slaap viel, was het hoog tijdvoor een volgende stap. Carla kreeg haar eersterijles aangeboden door Edith en slaagde bij haareerste poging voor het examen, ergens in 1997.“We zijn meteen naar Noorwegen op vakantiegegaan met de motor”, vertelt Edith. “En daarhebben we ook ongeasfalteerde weggetjesgereden.”Haar Yamaha Virago heeft Carla inmiddelsverruild voor de Intruder (haar derde); Edith’slijstje is wat langer met onder meer een HondaTransalp, een Yamaha TDM en twee BMW 1150GS-en. “We mogen onszelf gelukkig prijzen datwe dezelfde interesses hebben”, vindt Carla.Reizen is zo’n gezamenlijke interesse. Het planom er eens serieus tussenuit te knijpen opde motor werd in 2007 geboren. Naar Spanjewilden ze. Maar ook naar Engeland, Schotland,IJsland en Scandinavië. “Hoe langer hoe beter”,lacht Carla. “Elke morgen als ik op de motorstap, voelt het alsof ik aan een wereldreisbegin”, legt Edith uit. “Maar dan een wereldreisdie eindigt op m’n werk. Het kriebelde, ik wildeverder weg. Ik wilde het avontuur. Hoewel datavontuur bij Carla toch verder gaat dan bijmij, geef ik toe. Carla wil wel naar Noorwegen

Motoplus als app?

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op het icoontje onderaan en klik daarna op Zet in beginscherm.

Om deze webapp op je telefoon te installeren, klik dan op de drie bolletjes rechtsbovenin

en klik daarna op Toevoegen aan startscherm.