+ Plus

Monteurs gezocht voor een endurancerace

Het afgelopen jaar nam MotoPlus-testrijder Matthijs van de Wall deel aan de 8 uursracevan Oschersleben, en ook voor 2009 staat deze race weer op zijn kalender. Bij zo’n racespelen de monteurs in de pits een grote rol. Zou je dat wel eens van dichtbij mee willenmaken, dan is dit je kans, want het ‘Equipe37-team’ is op zoek naar een monteur!Meedoen aan een endurance race is een forse logistieke en organisatorische klus, waarbij vele handen uit vele mouwen gestoken moeten worden. Extra hulp kan dus zeerbruikbaar zijn en voor de afgelopen WK-race in Oschersleben werd het team Equipe37 (dat uitkomtin de Superstock-klasse in het EnduranceWorld Cup oftewel EWC), versterkt met gelegenheidsmonteurFeiko de Boer. Feiko is in hetdagelijks leven werkplaatschef bij Ducati- enMoto Guzzi-dealer Motortoer in Amsterdamen in zijn vrije tijd actief in de Supermonoracerij.Hieronder lees zijn eigen ervaringen alsendurancerace-monteur:Feiko: ‘’Matthijs reed met zijn team al tweemaal eerder een 24 uurs race in het WK, waarbijbeide malen de fi nish werd gehaald en het teamzelfs een keer hun klasse won. Toen ik werdgevraagd als extra monteur begreep ik meteendat de lat erg hoog lag. Dat betekende dat ikmijn uiterste best moest doen om me snel aante passen om tijdens een pitstop ook daadwerkelijkiets voor het team te kunnen betekenen.”Hij vervolgt: “Toen we ’s ochtends op Oschersle-HET WARE N TWEEFANTASTISC HE DAGEN…Het afgelopen jaar nam MotoPlus-testrijder Matthijs van de Wall deel aan de 8 uursracevan Oschersleben, en ook voor 2009 staat deze race weer op zijn kalender. Bij zo’n racespelen de monteurs in de pits een grote rol. Zou je dat wel eens van dichtbij mee willenmaken, dan is dit je kans, want het ‘Equipe37-team’ is op zoek naar een monteur!ben aankwamen, werd ik aan het team en deandere rijders Bernd en Florian voorgesteld,waarna we meteen aan de bak konden om onsvoor te bereiden op de eerste training. Evenlangs Continental bijvoorbeeld om een set Race-Attack-slicks om de R1-wielen te laten leggen,dan de bandenwarmers erom en daarna dusal de baan op voor de eerste training. De restvan die eerste dag zijn we vooral bezig geweestmet het raceklaar en betrouwbaar maken vande motor, het afstellen van de quickshifter enhet vinden van de juiste zitpositie. Eén van delastige opgaven bij dat laatste was om een positiete vinden die alle drie de rijders past. Ookwas er een discussie over het schakelpatroon:normaal of omgekeerd? Aan het eind van dedag mocht ik met de motor naar de technischekeuring. Leuk en tevens een bevestiging dat ikvolledig opgenomen was in het team. Voor diekeuring moest de verlichting erop en aangeslotenworden. De keuring op zich verliep feilloosen zo zat de eerste dag er op.”De volgende dag stond in hetteken van de trainingen en kwalifi catie. Feiko:“Dat gaf toch wat stress, want de veringafstellingvan Matthijs, onze snelste rijder, gaf detwee andere coureurs teweinig vertrouwen. Aanpassendus, want de startpositiewordt in EWC bepaald doorde gemiddelde tijd van dedrie rijders samen. Je moetdus een setting vinden die alle rijders past. Mooiwas trouwens de in de avond verreden nachttraining.Vanwege de enorme verscheidenheidaan verlichting was dat een haast sprookjesachtigebeleving was. Ondertussen waren dedrie rijders het samen eens over de setting vande vering, zodat we helemaal klaar waren voorde laatste kwalifi catietraining. Maar die vieldoor de regen in het water, zodat niemand zijntijden nog kon verbeteren en we het met eenteleurstellende 51e startplek moesten doen.Overigens werd de tijd tussen de trainingenvooral gebruikt om de pitstops te oefenen enna een tijdje knalden we die wielen er echt in enuit!’ Een prettige gedachte aangezien pitstopsvoor veel tijdwinst kunnen zorgen. De pitwalkaan de vooravond van de wedstrijddag doetje trouwens pas echt het moment waarop jebeseft dat je aan een heuse WK-race meedoet.Sta je daar in je teamshirtje tussen topteamsmet rijders die je hoogstens een keer op tv hebtgezien, echt gaaf!”“De start van de race was echt een spektakel,tienduizenden mensen die staand op de bankenaftellen tot de start. Matthijs had een goedestart en reed in een ijzersterke eerste sessievan ruim een uur naar de dertigste plaats. Hetplan was om zeven sessies van een uur en achtminuten te rijden. Dat ging net met 24 literbenzine aan boord. In totaal maakten we duszes pitstops, waar de meeste andere teamser zeven maakten. De vering was vrij zachtafgesteld, zodat de banden lang mee kondengaan en dat pakte goed uit, want we hebbenhet gered met twee voor- en drie achterbanden.Tweede rijder Florian wist onze positiete handhaven en de achterwielwissel na zijnsessie verliep ook soepel, toen Florian het stuurovergaf aan Bernd. De race leek verder zonderproblemen te verlopen tot na een paar uur eenmontageklos voor de paddockstand van deachtervork afbrak, natuurlijk net op het momentdat we beide wielen moesten wisselen. Ik zatlinks naast het voorwiel en kon ik de R1 opvangen.Met twee driepootjes onder de voetsteunenverliep de pitstop toch nog redelijk vlot envervolgens konden we dus een uurtje nadenkenover een oplossing voor de volgende pitstop.Die oplossing werd gevonden in een aanpassingaan de bok, daarna verliep de achterwielwisselweer vlot.”“Voordat ik het goed en wel besefte was het23.00 uur en was de race voorbij. De acht urenwaren voorbij gevlogen. We hadden de fi nishgehaald en zelfs op een knappe 23e plaatsoverall. De rijders vonden zo’n race van achtuur achteraf een beetje tam, maar dat was inieder geval niet mijn beleving. Je bent acht urengeconcentreerd bezig in de pits en verder zeskeer twee minuten keihard fysiek aan het werkmet de pitstop zelf. Pas na de fi nishvlag merkje dat de vermoeidheid toeslaat en de lampjeslangzaam uit gaan. Meer dan twee biertjes inde feesttent waren daarvoor niet nodig.”“Vooraf wist ik niet watik van zo’n endurancerace moest verwachten,maar het is toch heel andersdan ‘gewoon’ racen. Het is een echteeen teamsport. De crew doet niet alleenpitstops, maar bepaald ook de strategie.Heldere communicatie is binnen een team vanvijftien mensen ook van essentieel belang endaarnaast moet je de motor zo afstellen datalle rijders er snel mee kunnen rondgaan. Jemoet wel wennen aan de spanningsboog, wantje bent een uur relaxed en moet dan in één klapomschakelen naar volle concentratie en tweeminuten vol aan de bak. Maar ik zou het zo weerdoen als ik nog eens gevraagd wordt,”zo besluitFeiko de Boer zijn verhaal.Het waren voor Feike dus ‘twee fantastischedagen’, om die kreet uit het reclamespotje vandat uitzendbureau er maar eens bij te halen.En naar aanleiding van Feiko’s enthousiasteverhaal geeft MotoPlus in2009 een lezer de kans omdeze 8-uurs-race als monteurvan Equipe37 van héél dichtbijmee te maken! Voel je hierwel iets voor en ben je bekendmet de techniek van (race-)motoren, stuurdan een sollicitatiebrief met je persoonlijkegegevens, je sleutelervaring en je motivatie permail aan redactie@motorplus.nl of per brief aanMotoPlus, Postbus 90, 7050 AB Varsseveld,o.v.v. sollicitatie Equipe37.We zien je aanmelding graag tegemoet!

Lees meer over

Ducati

Gerelateerde artikelen

Direct meer lezen? Neem een jaarabonnement
  • Direct toegang tot het digitale archief met meer dan 350 magazines.
  • 24 uitgaven per jaar
  • Elke twee weken thuis in de bus
Direct toegang aanvragen
Een jaar MotoPlus voor slechts 55,-